Kursplan för Skiss- och modellteknik

Kursplan fastställd 2022-02-09 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSketching and modeling techniques
 • KurskodMPP057
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTKDES
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeTeknisk design
 • TemaMTS 1 hp
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 56117
 • Max antal deltagare49
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0116 Inlämningsuppgift 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0216 Inlämningsuppgift 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0316 Inlämningsuppgift 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

att ge grundläggande kunskaper och färdigheter för att översätta idé till bild på ett relevant sätt och att främja kreativt skissande som naturligt redskap i tidigare skeden av PU-processen.

Att orientera sig om när och hur olika fysiska modeller används i PU-processen samt utveckla grundläggande praktiska färdigheter i att kunna framställa skissmodeller med relevans för vilken funktion och användningsområde de ska visa.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Grundläggande skissteknik:

 • konstruera perspektiv
 • I perspektiv skissa enkla grundgeometrier (3D) enskilt och sammansatt med avseende på tydlighet och läsbarhet 
 • tillämpa grunderna för ljus, toningar och skugga för enklare geometrier och produkttyper 
 • använda skissandet som ett naturligt, effektivt och kreativt verktyg under idé- framtagningsprocessen

Grundläggande skissmodellteknik:

 • redogöra för begreppet modell
 • redogöra för när och i vilket syfte olika
 • modeller/produktrepresentationer används i PU-processen
 • bygga arbetsmodeller med nödvändig precision utifrån given uppgift/beskrivning
 • välja lämpliga material, tekniker, strategier och detaljnivå på modell för given uppgift/beskrivning.

Innehåll

Kursen innehåller två (2) moment:
 • Moment A - Grundläggande skissmodellteknik
 • Moment B - Grundläggande skissteknik
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier, seminarieövningar samt enskilda övningar.

Organisation

Arbete i egna klassrum och verkstäder samt veckovis handledning.

Litteratur

Anvisas vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Betyg ges enligt är Godkänd eller Underkänd.

För betyget godkänd krävs

 • Aktivt deltagande vid föreläsningar och seminarier
 • Att samtliga övningsuppgifter är godkända
 • Att kursens båda moment A och B är godkända.

För moment B gäller dessutom godkänd slutredovisning (portfolio). Portfolion ska lämnas in för granskning och godkännande innan slutbetyg utfärdas.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.