Kursplan för Fartygskonstruktion

Kursplan fastställd 2021-02-18 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnNaval architecture
 • KurskodMMS205
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMOB
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMaskinteknik, Sjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 89114
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0121 Projekt, del A 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp
  0221 Projekt, del B 3 hp
  Betygsskala: UG
  3 hp
   0321 Tentamen 1,5 hp
   Betygsskala: TH
   1,5 hp

    I program

    Examinator

    Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

    Behörighet

    Grundläggande behörighet för avancerad nivå
    Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

    Särskild behörighet

    Engelska 6
    Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

    Kursspecifika förkunskaper

    Introduktion till framdrivning och energisystem för transport och Konstruktionsteknik eller motsvarande.

    Syfte

    Flera ingenjörsvetenskapliga discipliner kopplas samman i konstruktion av marina strukturer, t.ex. fartyg. Denna kurs ger specifik kunskap om olika ingående discipliner i en kontext av mastersprogrammet i Mobility Engineering.

    Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

    • Kunna beskriva de regelverk och principer som används i konstruktion av marina strukturer
    • Kunna använda domänspecifik programvara i konstruktionsprocessen av marina strukturer samt förstå de bakomliggande teorierna
    • Beskriva de ingående komponenterna i ett marint energisystem samt hur se samverkar
    • Kunna ställa upp balanser för energi, värme och elektricitet i marina energisystem
    • Utföra beräkningar för att bestämma lämplig propeller baserat på gängse empiriska metoder
    • Prediktera ett fartygs motstånd baserat på empiriska metoder.
    • Utföra en analys av global skrovhållfasthet
    • Tillämpa bucklingsanalys på förstyvade skalstrukturer i termer av axiell, torsion och skjuvbuckling på marina strukturer
    • Konstruera fartygsstrukturer utifrån regelverk
    • Ha kännedom om begreppet Ultimate strength och strukturell integritet

    Innehåll

    Utveckling av fartygskoncept, 1.5p
    • Konstruktionsunderlag
    • Regelverk för konstruktion
    • Datorstödd konstruktion
    Marina energisystem, 3p (Bygger på Energy Systems and Ship Resistance)
    • Marina framdrivningssystem
    • Utformning av maskinrum
    • Komponenter i marina framdrivningssystem
    • System för kursändring
    • Motståndskomponenter
    • EEDI
    • Empirisk motståndsprediktering
    • Propellerkonstruktion

    Marina strukturer 3p (Bygger på Stiffened Shell Structures)
    • Global skrovhållfasthet
    • Analys av förstyvade skalstrukturer
    • Tillämpa bucklingsanalys på marina strukturer: Axiell, torsion och skjuvbuckling
    • Analys av strukturell integritet
    • Ultimate strength
    • Kvasi-statisk och dynamisk analys

    Organisation

    Kursen består av tre delar:
    • Utveckling av fartygskoncept
    • Marina Energisystem
    • Marina Strukturer
    Första delen av kursen - Utveckling av fartygskoncept - fokuserar på orienterande kunskap och baseras på föreläsningar och seminarier med lärare från fakultet och industri. Även datorövningar kommer att ingå för orientering och träning i programvara som är specifik för fartygskonstruktion.
    Andra delen - Marina energisystem - baseras på föreläsningar och innehåller en projektuppgift.
    Tredje delen - Marina Strukturer - baseras på föreläsningar och räknelövningar samt en projektuppgift.

    Examination inklusive obligatoriska moment

    Skriven tentamen på samtliga ingående delar av kursen

    Projektuppgifter med presentationsseminarium
    • Energisystem: Design av maskinrum
    • Marina strukturer: Design av en midskeppssektion

    Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.