Kursplan för Stabilitet och designkriterier för marina strukturer

Kursplan fastställd 2021-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnStability and design basis for marine structures
 • KurskodMMS185
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMOB
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMaskinteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 89120
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0121 Projekt 2,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp2,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0221 Tentamen 5 hp
Betygsskala: TH
0 hp5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 12 Jan 2024 em J
 • 04 Apr 2024 em J
 • 28 Aug 2024 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Matematik (inklusive matematisk statistik, numerisk analys, linjär algebra samt flervariabelanalys), mekanik och hållfasthetslära, strömningsmekanik.

Syfte

Kursen består av två delar: Design Basis och Stability, som syftar till att ge studenterna specifik kunskap om grunderna för konstruktion av marina strukturer. Design Basis ger studenterna förståelse för marknader och logistik för marina transporter samt för organisationer och regelverk som styr global sjöfart. Stabilitetsdelen inkluderar framtagande av skrovform och hur ett fartygs stabilitet analyseras, i intakt och skadat tillstånd.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Design Basis:
 • Ha kännedom om fartygstyper och deras uppdrag i globala marknader.
 • Ha kunskap om de organisationer som styr regelverk för design och operation av fartyg samt om dess inverkan på fartygets utformning.
 • Ha kunskap om marknaders påverkan på maritim logistik och behovet av utveckling av fartygstyper.
 • Ha kunskap regelverk avseende säkerhet för marina transporter och fartygskonstruktion.
 • Ha förmåga att definiera funktionskrav baserat på ett fartygs uppdagsprofil.
Stability:
 • Ha kännedom om hur skrovformen påverkas av funktionskraven för ett fartyg
 • Identifiera faktorer som påverkar fartygs stabilitet
 • Förstå en linjeritning
 • Beskriva fartygsskrovet med korrekt terminologi
 • Använda CAD-program för att generera ett fartygs skrovform
 • Ta hänsyn till säkerhetskrav vid skrovutformning
 • Beräkna ett fartygs tvärskepps- och långskeppsstabilitet i intakt och skadat tillstånd
 • Ha kännedom om probabilistisk skadestabilitet

Innehåll

Design Basis:
 • Fartygstyper och sjöfartens marknader
 • Aktörer inom sjöfartsklustret med koppling till kommersiell fartygsdrift
 • Maritim logistik och dess marknadsutveckling.
 • Regelverk kopplade till sjöfrakt och fartygskonstruktion
 • Fartygs användningsområde utifrån konstruktion
Stability:
 • Fartygsskrovets huvuddimensioner och formkoefficienter.
 • Linjeritningen.
 • CAD-generering av ett skrov.
 • Hydrostatik.
 • Tvärskeppsstabilitet för små och stora krängningsvinklar. Rätande moment-kurvan (GZ). Långskeppsstabilitet och trim.
 • Effekten av fria vätskeytor.
 • Skadestabilitet: "Lost buoyancy" och "Added weight".
 • Symmetrisk och asymmetrisk skada.
 • Stabilitet vid vatteninflöde.
 • Regler och regelverk.
 • Probabilistisk skadestabilitet.

Organisation

Undervisning i form av föreläsningar, övningar samt obligatoriska inlämningsuppgifter, datorövningar och gruppsimulering

Examination inklusive obligatoriska moment

Design Basis (rapport)
Dugga (pass/fail)
Liner Shipping Game(närvaro)

Stability:
Skriftlig tentamen (avgör kursbetyg)
Design class (rapporter)
COS-övning (närvaro)

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.