Kursplan för Sjörätt och ship management

Kursplan fastställd 2023-02-06 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMaritime law and ship management
 • KurskodMMS120
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSILO
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 81122
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0120 Inlämningsuppgift, del A 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp6 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0220 Tentamen, del B 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 12 Jan 2024 fm L DIG
 • 05 Apr 2024 fm L DIG
 • 30 Aug 2024 em L DIG

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

MMS095 Handelsrätt eller motsvarande

Syfte

Kursens syfte är att ge kunskap om de regelverk som styr fartyg och rederiverksamhet samt kunskap om några av de vanligast förekommande standardavtal som används inom ship management och befraktning. Syftet är också att träna rapportskrivning samt att tillämpa juridisk metod.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna tolka och tillämpa lagstiftning, andra regelverk och rättsliga principer som omfattas av kursens innehåll, samt upprätta, tolka och analysera effekten, främst vad gäller funktion, kostnad och risk, av de standardavtal som behandlas i kursen. Studenten skall även kunna lösa juridiska problem genom att tillämpa juridisk metod.

Innehåll

Fartyg, nationalitet, registrering. Farvatten och zoner. Fartygssäkerhet och sjöfartsskydd. Regelefterlevnad. Redaransvar (inklusive förorening) och ansvarsbegränsning. Ship management. Sjöarbetsrätt. Bärgning, Gemensamt haveri och bogsering Certepartier. (Hållbar sjötransport)

Organisation

Kursen består av föreläsningar, litteraturstudier, inlämningsuppgifter, handledningstillfällen samt instuderingsfrågor.

Litteratur

Informationen finns på kurshemsidan i Canvas

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom inlämningsuppgifterna samt en avslutande digital tentamen

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.