Kursplan för Marina risker och försäkringar

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMarine risks and insurance
 • KurskodMMS085
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSILO
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 81124
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0119 Inlämningsuppgift, del A 5,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp5,5 hp0 hp0 hp
0219 Tentamen, del B 2 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp2 hp0 hp0 hp
 • 04 Jun 2022 em L
 • 08 Okt 2021 em L
 • 23 Aug 2022 em L

I program

Examinator

 • Daniel Eriksson
Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

MMS095 Handelsrätt
MMS101 Multimodal transporträtt och logistikavtal

Syfte

Syftet med kursen är att:

- Introducera och förklara konceptet risk från ett försäkringsperspektiv;
- Genomföra riskanalyser för fartyg baserat på autentisk information;
- Ge kunskap om de regler och avtal som styr den svenska sjöförsäkringsmarknaden;
- Introducera och ge färdigheter i att förstå och tolka försäkringsregler och -villkor;
- I verkliga fall utvärdera och justera skador och anspråk i enlighet med gällande regler, i synnerhet i samband med skrov- och P&I-försäkring.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Förklara och definiera konceptet risk från ett försäkringsperspektiv; - Identifiera riskområden och exponering för sjöfart, transport och angränsande verksamheter; - Utvärdera risker och presentera riskanalys; - Redogöra för försäkringsmarknadens riskdelning genom samförsäkring och återförsäkring; - redogöra för de lagar och regler som styr den svenska marina försäkringsmarknaden; - Orientera sig i och navigera i försäkringsvillkoren; - Tillämpa kaskovillkor och reglera enkla försäkringsärenden; - Bedöma ansvarskrav i förhållande till rättsregler och tillämpa P&I-försäkringsvillkor; - Tillämpa varuförsäkringsvillkor.

Innehåll

Kursen är en introduktion till marina försäkringar som omfattar: - Riskvärdering (ingår i del 1 av inlämningsuppgiften) - Svensk försäkringsrätt - kaskoförsäkring (H&M), NMIP 2013 (ingår i del 2 av inlämningsuppgiften) - P&I-försäkring (del 3 av inlämningsuppgiften) - Varuförsäkring (AV2007).

Organisation

Föreläsningar
Introduktionsföreläsningen samt gästföreläsningar är obligatoriska. Syftet med föreläsningarna är förklara begrepp, exemplifiera situationer och gå igenom och diskutera rättsfall, avtalstexter och klausuler.

Litteraturstudier
Studenterna uppmanas att före varje föreläsning läsa i kursbeskrivningen angiven litteratur samt aktuella försäkringsvillkor med kommentarer

Instuderingsfrågor
För varje ämnesområde finns instuderingsfrågor som till stor del återspeglar kunskapsmålen för kursen och är utformade på liknade sätt som tentamensfrågorna.

Inlämningsuppgifter: Tre  inlämningsuppgifter som redovisas i PM-form. Utförs i grupper om 2-3 studenter beroende på totalt antal studenter i klassen.

Tentamen
Skriftlig, digital tentamen.

Litteratur

Se kurshemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter (del A) samt en digital tentamen (del B). Varje del betygssätts med U/3/4/5. Betyget på inlämningsuppgifterna (del A) utgör den huvudsakliga grunden för slutbetyget. Om en student ligger nära en betygsgräns på inlämningsuppgifterna kan ett högre betyg på den digitala tentamen (del B) öka slutbetyget med ett steg.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2022-09-28: Inställd Ändrat till inställd av Fel i tidigare ändring
   [2021-10-08 2,0 hp, 0219] Inställt
  • 2022-09-28: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat från 2022-10-08 till 2021-10-08 av Fel i tidigare ändring
   [2022-10-08 2,0 hp, 0219]
  • 2021-12-08: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat från 2022-06-09 Förmiddag till 2022-10-08 Eftermiddag av Matilda Milding /Daniel Eriksson
   [2022-06-09 2,0 hp, 0219]