Kursplan för Statistisk modellering med logistiktillämpningar

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnStatistical modeling in logistics
 • KurskodMMS075
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSILO
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 81118
 • Max antal deltagare30
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Inlämningsuppgift, del A 5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp5 hp0 hp0 hp0 hp
0219 Tentamen, del B 2,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp2,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 14 Mar 2022 fm L
 • 10 Jun 2022 em L
 • 17 Aug 2022 em L

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

SJO915 Tillämpad statistik

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna färdigheter i statistisk modellering på större datamängder med koppling till logistikområdet. Studenterna ges möjlighet att utveckla sina färdigheter att tillämpa de teoretiska kunskaper de tillägnat sig i tidigare kurser på större, ostrukturerade datamängder.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Demonstrera en förståelse av de viktigaste begreppen och idéerna inom statistisk modellering på större dataset - Beskriva lämpliga statistiska metoder för användning på större dataset som är relevanta inom logistik - Välja och använda lämpliga statistiska metoder för att svara på ett logistikrelaterat problem och rapportera resultaten i ett lämpligt och övertygande format - Kritiskt utvärdera statistiska material och metoder och resonera kring deras begränsningar - Reflektera om etiska aspekter och överväganden när man samlar in och analyserar större dataset

Innehåll

- Nyckelbegrepp inom statistisk modellering med fokus på större dataset - Statistiska metoder som är relevanta för statistisk modellering i logistik - Möjligheter och begränsningar av olika statistiska metoder - Rapportera statistiska fynd på ett övertygande sätt - Etiska aspekter på insamling och analys av data

Organisation

Kursen består av en eller flera projektuppgifter sam föreläsningar med tillhörande tentamen.

Litteratur

Se kurshemisda.

Examination inklusive obligatoriska moment

En eller flera projektuppgifter (del A). Skriftlig tentamen (del B). Slutbetyget bestäms av betyget på den skriftliga tentamen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2021-12-14: Examinator Examinator ändrat från András Bálint (andrasb) till Gaetano Sardina (sardina) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]