Kursplan för Linjesjöfart

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-05-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnLiner shipping
 • KurskodMMS070
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSILO
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 81116
 • Max antal deltagare70
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0119 Inlämningsuppgift, del A 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0219 Tentamen, del B 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 15 Jan 2022 fm L DIG
 • 13 Apr 2022 fm L DIG
 • 19 Aug 2022 em L DIG

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:  

LNC342 Sjöfartens marknader 
MMS105 Fartygs befraktning, operation och ship management

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenten grundläggande kunskaper inom linjerederiers marknadsstruktur, organisation och affärsmodeller. Studenten ska efter genomförd kurs ha uppnått kunskaper inom linjeagenturens uppdrag, containerhantering och inneboende risker för suboptimering. Därtill ska studenten ökat sin förmåga att muntligt presentera på ett övertygande sätt genom att anpassa innehåll, språk, kroppsspråk och ljusbilder efter åhörarna.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Förklara linjesjöfartens marknadsstruktur, organisation och affärsmodeller - Förklara linjesjöfartens olika aktörer och funktioner - Förklara linjeagenturens organisation och ledning - Förklara container hantering, lager och förvaltning - Relatera linjesjöfartens utveckling till FN's globala utvecklingsmål Kommunikation/språk - Strukturera och presentera material på ett sammanhängande och strukturerat sätt passande powerpoint presentation - Använda lämpligt kommunikativt talat språk - Kunna anpassa kroppspråk, framträdande och röst för att nå auditoriet effektivt

Innehåll

Linjesjöfartens marknadsstruktur, organisation och affärsmodeller Linjesjöfartens olika aktörer och funktioner Linjeagenturens organisation och ledning Container hantering, lager och förvaltning Linjesjöfartens utveckling till FN's globala utvecklingsmål

Organisation

1) Föreläsningar 2) Simulering "Liner Shipping Game" samt tillhörande inlämningsuppgifter

Litteratur

Liner Trades, Institute of Chartered Shipbrokers, 2015ed ISBN 978-1-908833-60-0

Examination inklusive obligatoriska moment

Del A: Simulering Liner Shipping Game + Inlämningsuppgift Del B: Skriftlig tentamen Hjälpmedel vid tentamen: Chalmersgodkänd kalkylator Slutbetyget är baserat på tenta betyg

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2022-05-02: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Emilio
   [0219 Tentamen 4,5 hp] Ändrat till digital examination
  • 2022-05-02: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Emilio
   [0219 Tentamen 4,5 hp] Ändrat till digital examination
 • Ändring gjord på modul:
  • 2022-05-02: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Emilio
   [0219 Tentamen 4,5 hp] Ändrat till digital examination