Kursplan för Juridik för ingenjörer och arkitekter med utländsk bakgrund

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnLaw för engineers and architects with a foreign background
 • KurskodMMS025
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareKPMUT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 82117
 • Max antal deltagare20
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0118 Övning 2 hp
Betygsskala: UG
0 hp2 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0218 Tentamen 4 hp
Betygsskala: UG
0 hp4 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 13 Jan 2021 fm L
 • 09 Apr 2021 em L
 • 24 Aug 2021 em L
0318 Inlämningsuppgift 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Syftet med kursens första del är att ge deltagaren in introduktion och förståelse av den svenska rättsstatens framväxt, hur det nuvarande statsskicket med dess institutioner är utformat är utformat och hur statens makt är fördelad mellan riksdag, regering domstolar och andra myndigheter. Kursens andra del har som syfte att ge en introduktion och förklaring av grundläggande juridiska begrepp och instrument av rättssubjekt, olika slags egendom, avtal, patent osv. Syftet med kursens tredje del är att ge övning i och kunskap om hur standardavtal inom branschen är uppbyggda och fungerar och vad som är viktiga aspekter vid förhandling och avtalsslutande.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Beskriva utvecklingen av den svenska staten och statsskicket.
 • Förklara grundlagarnas och offentlighetens principer, betydelse och grundläggande funktioner.
 • Beskriva det svenska statsskicket och de respektive institutionernas funktioner
 • Beskriva svensk lagstiftningsprocess.
 • Översiktligt förklara Sveriges roll i EU och EU reglernas betydelse för Sverige.
 • Förklara grundläggande juridiska termer och principer inom civilrätt såsom t.ex
   o Person, rättssubjekt, rättslig handlingsförmåga,
   o Egendomsslagen,
   o Avtal, anbud-acceptmodellen,
   o Köplagarna och köprättsliga standardvillkor,
   o Upphovsrätt, patent och mönsterskydd
   o Person, enskild firma handels och aktiebolag
 • Presentera och visa fördjupad kunskap om ett av de standardavtal som används inom teknik eller arkitekturbranschen

Innehåll

Del 1 Grundläggande statsrätt, lagstiftning och Sverige i EU
 • Det svenska statsskicket och rättsordningen
  • Historia och nuvarande politiskt system
   Parlamentarisk demokrati + monarki
   Grundlagarna
   Offentlighetsprincipen
 • Maktfördelningslära, det svenska systemet (så styrs Sverige)
   Riksdag
   Regering, myndigheter
   Domstolar:
    Offentliga, förvaltnings- och specialdomstolar
 • Lagstiftningsprocessen, de sju stegen från fråga till lag
 • Svensk internationell rätt
   Folkrätt
   EU-rätt
   Sveriges roll i EU
Del 2 introduktion till juridik och civilrätt.
 • Civilrättens grunder
  • Personrätt
    Rättssubjekt, handlingsförmåga
   Allmän förmögenhetsrätt
    Egendomsslag, äganderätt, sakrätt
 • Grundläggande avtalsrätt
   Anbud, accept
   Avtalsfrihet, marknadsrätt
 • Särskild avtalsrätt

Organisation

Del 1 Grundläggande statsrätt, lagstiftning och Sverige i EU. 2 hp  (Ca 50h) 
Föreläsningar, grupparbeten, diskussioner.

Del 2 Introduktion till juridik och civilrätt. 4 hp (Ca 100h)  
Föreläsningar, instuderingsfrågor, redovisning.

Del 3 Standardavtal inom teknik och arkitektur 1,5 hp (ca 40h)  
Introduktionsföreläsning, projektarbete om valfritt branschavtal, redovisning.

Litteratur

Presenteras på kurshemsidan.

Examination inklusive obligatoriska moment

Inlämningsuppgifter samt skriftlig tentamen med flervalsfrågor.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten