Kursplan för Fartygsmotstånd och hydrodynamiska beräkningsmetoder

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnShip resistance and computational hydrodynamic
 • KurskodMMA162
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPNAV
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMaskinteknik, Sjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 31115
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0117 Övning, del A 2,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp2,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0217 Tentamen, del B 5 hp
Betygsskala: TH
0 hp5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 12 Jan 2021 em L
 • 07 Apr 2021 em L
 • 19 Aug 2021 em L

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Matematik (inklusive sannolikhetslära, statistik och numerisk analys), mekanik, hållfasthetslära, och konstruktionsmaterial.

Syfte

Efter kursen ska studenten ha grundläggande professionell kunskap om den hydrodynamik som är relevant för ett fartygs motståndbildning och hur ett bra skrov ska utformas. Studenten kommer att ha kunskap om hur man initierar en beräkningsmodell, inklusive val av lämpliga metoder och approximationer, samt löser och analyserar strömningsproblem relevanta för fartygsmotstånd.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter avslutad kurs ska studenten ha yrkesfärdighet inom området skeppshydrodynamik och känna till principerna för hur ett effektivt skrov utformas. Studenten ska kunna ställa upp, inklusive val av verktyg och lämpliga approximationer, lösa och analysera strömningsproblem som rör skrovmotstånd.

Studenten ska klara av att:

- Identifiera och diskutera ett fartygs motståndskomponenter och deras ursprung;
- Förstå och kunna föra en diskussion kring skalsimilaritet;
- Använda ITTCs procedurer för att skala ett fartygs hydrodynamiska egenskaper mellan modell- och fullskala;
- Förstå och kunna föra en diskussion kring hur olika beräkningsmetoder kan användas för att prediktera motstånd;
- Kritiskt utvärdera resultat från olika beräkningsmetoder;
- Bestämma ett fartygs motstånd med hjälp av potentialströmningsmetoder;
- Bestämma ett fartygs motstånd med hjälp av empiriska metoder;
- Förstå och kunna föra en diskussion kring hur interaktionseffekter mellan skrov och propulsor uppstår, vad de får för konsekvenser och hur de påverkar skrovdesignen;
- Utvärdera hur olika designförändringar hos skrovet påverkar motståndet.

Innehåll

Kursinnehållet kan grupperas i tre delar: (i) ursprung, klassificering och analys av de olika de olika motståndskomponenternas; (ii) prediktering av motståndskomponenternas storlek genom beräkningshydrodynamik, släpförsök och empiriska samband; och (iii) principerna för skrovutformning och verktyg för att förbättra verkningsgraden hos ett skrov. Praktiska övningar som använder modern kommersiell programvara samt resultat från släpförsök används för att exemplifiera det kursens teoretiska innehåll.

Motståndskomponenter
- Grundläggande ekvationer och principer inom fartygshydrodynamik
- Skalsimilaritet
- Klassificering av motståndskomponenter
- Vågmotstånd
- Inviskös strömning
- Gränsskiktsströmning
- Viskös och turbulent strömning

Motståndsprediktering
- Panelmetoder för inviskös strömning
- RANS-metoder för turbulenta strömningsberäkningar
- Experimentella procedurer för motståndsprediktering

Skrovutformning
- Motstånd hos olika skrovtyper
- Konstruktionsprinciper för minskat motstånd
- Konstruktionsprinciper för propulsorskrovinteraktion

Organisation

Undervisningen sker i form av föreläsningar och datorövningar.

Litteratur

J.R. Paulling, Ed. (2010). The Principles of Naval Architecture Series - Ship Resistance and Flow. The Society of Naval Architects and Marine Engineers (SNAME), Jersey City, NJ, USA.

Examination inklusive obligatoriska moment

Del A: Godkända datorövningar och genomfört seminarium om resultaten av datorövningarna. Del B: Skriftlig tentamen. Slutbetyg bestäms av resultatet på den skriftliga tentamen samt av bonuspoäng från datorövningarna.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten