Kursplan för Marina transportsystem

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-02-10 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMarine transport systems
 • KurskodMMA128
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPNAV
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMaskinteknik, Sjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 31111
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0117 Inlämningsuppgift, del A 2 hp
Betygsskala: UG
2 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0217 Tentamen, del B 5,5 hp
Betygsskala: TH
5,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 27 Okt 2020 fm L
 • 05 Jan 2021 em L
 • 20 Aug 2021 em L

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga.

Syfte

Målet är att studenten skall inhämta grundläggande kunskap om sjöfartsbranchen beaktande tekniska och ekonomiska spekter. Målet inkluderar en förståelse för internationella marknadens påverkan på utvecklingen av nya transportlösningar som omfattar fartyg och fartygsutrustning. 

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Förklara kommersiell sjöfart i sin kontext, historiskt, i nutid.
- Identifiera och förklara tekniska aspekter som grundläggande design och fartygstyper, typisk last och lasthanteringsutrustning utifrån ett operationellt/kommersiellt perspektiv.
- Förklara sjöfartens konkurrens om last och 'produktdifferentiering' för sjöfartstransporter.
- Identifiera och beskriva olika intressenter i sjöfarten.
- Förklara hur pris och fartygsvärden fluktuerar med fraktmarknaden.
- Förklara funktioner och kostnader associerade till befraktningsformerna; skeppslega, tidsbefraktning och resebefraktning.
- Beräkna fartygets reseresultat baserat på resebefraktning eller tidsbefraktning, inklusive effekter av nedsaktning.
- Förklara regelstystemet för sjöfarten; International Martitime Organisation (IMO), nationella sjöfartsadministrationer, hamnstatskontroll samt klassningssällskapens roll, samt identifiera och beskriva de fyra grundläggande sjöfartskonventionerna.
- Grundläggande förklara de fyra sjöfartsmarknaderna och marknadskrafterna som skapar marknadscykler.
- Grundläggande förklara marknadsfluktuationer med hjälp av en tillgång- och efterfrågansmodell. 
- Applicera ett kommersiellt perspektiv på ny design av fartyg och utrustning.

Innehåll

- Fartygstyper och dess operativa egenskaper.
- Befraktningsformer
- Lastintagsberäkningar
- Reseresultatsberäkningar
- Fart och förbruknings beräkningar
- Restriktioner i hamnar och kanalers påverkan på fartygsdesign och trade.
- Sjöfartshistoria inklusive olika nationers uppgång och fall inom skeppsbyggnad.
- Ekonomiska modeller för tillgång och efterfrågan av sjöfrakter.
- Mekanismer som påverkar fraktrater.
- Marknadscykler och de fyra sjöfartsmarknaderna
- Från konvention till lagar och regler.

Organisation

1) Föreläsningar och diskussioner i klassrummet
2) Inlämningsuppgift (flera delmoment)
3) Skriftlig tentamen

Litteratur

Stopford, M (2009) Maritime Economics 3rd ed

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift och en avslutande skriftlig tentamen.

Tillåtna hjälpmedel vid tentamen
Chalmersgodkänd kalkylator.
Ordbok utan förklaringar.

Utöver skriftlig examen måste studenten godkännas på inlämningsuppgiftens samtliga moment för slutbetyg i kursen.
Slutbetyg på kursen är baserat på tentamens betyget.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten