Kursplan för Hållfasthetslära

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-02-10 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnStrength of materials
 • KurskodMHA063
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKDES
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMaskinteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 56127
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0105 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 16 Mar 2021 em J
 • 08 Jun 2021 fm J
 • 24 Aug 2021 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Matematik, speciellt behövs goda kunskaper i linjär algebra, differentialekvationer och integraler, och mekanik, speciellt statik.

Syfte

Huvudsyftet är att ge deltagarna en grundläggande ingenjörskunskap om dimensionering av konstruktioner. Därför behövs en förståelse av hållfasthetslärans begrepp, metoder och begränsningar samt en förmåga att kunna lösa enklare hållfasthetsproblem. Det är vidare viktigt att kunna bedöma rimligheten i lösningarna samt att kunna förutsäga funktion och tillförlitlighet hos konstruktioner.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • förstå grundläggande storheter i hållfasthetslära såsom krafter, deformationer, spänningar, töjningar, kompatibilitet och kritisk last
 • förstå betydelsen av konstitutiva ekvationer samt kunna tillämpa enklare sådana som elasticitet, termoelasticitet och idealplasticitet
 • beräkna krafter, spänningar, deformationer och töjningar på hela och delar av konstruktioner sammansatta av enklare element som stänger, axlar, balkar och rör
 • göra en riskbedömning relaterad till olika haverimekanismer, speciellt knäckning, utmattning, plastisk deformation och sprödbrott
 • beräkna och redogöra för betydelsen av huvudspänningar/töjningar och effektivspänningar/töjningar
 • konstruera och utvärdera matematiska modeller av verkligheten förenklad till grundläggande element såsom stänger, axlar, balkar och rör
 • bedöma noggrannheten i dessa modeller, speciellt avseende om alla tänkbara haverimoder inkluderas, samt avgöra om noggrannare modellering behövs
 • översiktligt förstå mer avancerade ämnen inom hållfasthetsläran såsom finit elementmodellering, dynamiska system, dimensioneringsfilosofier, kontaktmekanik etc

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:
 • bestämning av deformationer, snittkrafter, spänningar, etc. för tillstånd av: drag/tryck i stänger, vridning av cirkulära och tunnväggiga axlar, böjning av balkar
 • knäckning av strävor (elastisk instabilitet)
 • materiallagar såsom Hookes lag i en och tre dimensioner, termoelasticitet och idealplasticitet
 • tredimensionella spännings- och töjningstillstånd, speciellt huvudspänningar och effektivspänningar
 • spänningar och töjningar i tunnväggiga cylindriska och sfäriska behållare
 • utmattning och brottmekanik
 • översikt över mer avancerade ämnen inom hållfasthetsläran

Organisation

Föreläsningar, räkneövningar och räknestugor.

Litteratur

H. Lundh, Hållfasthetslära, KTH, Stockholm, 2000
A. Ekberg, Materialutmattning v2.1 (kompendium), Chalmers 2020.
P. Möller, Exempelsamling i hållfasthetslära, Skrift U77b, Institutionen för hållfasthetslära, Chalmers, 2010.
Kompletterande formelsamlingar med elementarfall, samt presentationsmaterial för mer avancerade ämnen

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen avseende problemlösning och teori.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2020-09-18: Examinator Examinator ändrat från Peter Möller (moller) till Jim Brouzoulis (v03brji) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]