Kursplan för Integrerad fotonik

Kursplan fastställd 2020-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIntegrated photonics
 • KurskodMCC142
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPWPS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeElektroteknik, Teknisk fysik
 • InstitutionMIKROTEKNOLOGI OCH NANOVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 29128
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0120 Övning 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp
  0220 Laboration 1,5 hp
  Betygsskala: TH
  1,5 hp
   0320 Projekt 1,5 hp
   Betygsskala: TH
   1,5 hp

    I program

    Examinator

    Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

    Behörighet

    Grundläggande behörighet för avancerad nivå
    Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

    Särskild behörighet

    Engelska 6
    Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

    Kursspecifika förkunskaper

    Grundläggande kunskaper i fysik och elektromagnetiska fält.

    Syfte

    Avsikten med kursen är att förse studenterna med de färdigheter och kunskaper som behövs för att konstruera och analysera integrerade fotoniska system. Integrering möjliggör att bygga ett fotoniskt system bestående av flera enheter på ett enda monolitiskt chip. Detta resulterar i högre stabilitet, lägre energiförbrukning och möjligheten till lägre tillverkningskostnad jämfört med att bygga systemet med diskreta komponenter. De dominerande tillämpningarna är optisk kommunikation, sensorer och biofotonik.

    Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

    • Beskriva kvantitativt funktionen för en optisk vågledare
    • Förutsäga egenskaperna för en optisk vågledare med avseende på antal moder, polarisation, utbredningskonstant och dispersion
    • Analysera karakteristik och prestanda för ett brett spektrum av passiva integrerade optiska enheter
    • Beskriv kvalitativt olika tillverkningstekniker för integrerade fotoniksystem och diskutera för- och nackdelar.
    • Utföra mätningar på passiva integrerade enheter med avseende på förluster och egenskaper för olika moder

    Innehåll

    1. Introduktion
    2. Absorption och dispersion i optiska material
    3. Grundläggande vågledarteori
    4. Avancerad vågledarteori
    5. Praktiska exempel (Optiska fibrer; splitters; kopplare; resonatorer)
    6. Mikro- och nanotillverkningstekniker
    7. Avancerade fotonikkomponenter (ickelinjär optik; modulatorer)
    8. Teknologier för integrerad fotonik (kiselfotonik; III-V; kiseldioxid)

    Organisation

    • 14 föreläsningar
    • 7 handledningstillfällen om problemlösning
    • 1 obligatoriskt projektarbete
    • 1 obligatorisk laboration, med skriftlig laborationsrapport
    • Obligatoriska hemuppgifter

    Litteratur

    C. R. Clifford and M. Lipson, Integrated photonics, 2003, Springer
    A. W. Snyder and J. D. Love, Optical waveguide theory, 1983, Chapman and Hall
    Utdelat material

    Examination inklusive obligatoriska moment

    Obligatoriska numeriska övningar och deltagande i studentledda handledningstillfällen. En obligatorisk laboration. Obligatoriskt deltagande i gruppövning med obligatorisk muntlig och skriftlig rapport.