Kursplan för Projekt i trådlös kommunikation

Kursplan fastställd 2020-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnWireless link project
 • KurskodMCC125
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPWPS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeElektroteknik, Teknisk fysik
 • InstitutionMIKROTEKNOLOGI OCH NANOVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 29122
 • Max antal deltagare24
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0112 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Konstruktion av mikrovågs- och fotoniksystem (SSY085) eller Introduction to communication engineering (SSY121).

Syfte

En verklig trådlös kommunikationslänk innebär icke-idealisk hårdvara och begränsningar i signalbehandling. Studenterna kommer att arbeta i små sammansatta grupper med olika kompetens inom hårdvara och algoritmer, jämförbara med industriella utvecklingsteam. Varje grupp kommer att konstruera och bygga en energieffektiv kommunikationslänk med en mikrovågsbärare och/eller modulerad ljusbärare (lysdiod eller laser). Genom problembaserat lärande lär sig eleverna att konstruera, analysera och utvärdera ett verkligt system.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Konstruera och utvärdera en verklig trådlös överföringslänk
 • Analysera och utvärdera olika tekniska lösningar
 • Planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade projekt inom givna tidsramar
 • Visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika bakgrund
 • Diskutera och presentera resultat i skriven och talad engelska till olika grupper
 • Visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap och fortlöpande kunskapsutveckling
 • Visa förmåga till kritiskt och systematiskt integrera kunskap även med begränsad information
 • Utveckla en produkt med hänsyn till en ekologisk hållbar utveckling.

Innehåll

Kursen inleds med introduktionsföreläsningar som ges av både Chalmers lärare och industriella partners. Föreläsningarna utgår från elevernas olika bakgrund och bygger vidare på befintliga kurser. En kick-off arrangeras tillsammans med industriella partners. Under ett företagsbesök kommer branschexperter gå igenom olika byggblock i en mikrovågslänk, och diskutera tekniska utmaningar.

Eleverna delas in i grupper om 4-8 studenter. Om möjligt kommer alla lag ha medlemmar från olika mastersprogram. Kursen avslutas med ett gemensamt fälttest där grupperna presenterar sina konstruktioner, och sedan testar prestandan för sina prototyper. Vinnande konstruktion är den som sänder ett videoklipp från A till B med lägst energiförbrukning.

Organisation

Fem introduktionsföreläsningar. Studentgrupper med 4-8 studenter med olika bakgrund (mastersprogram). 2h handledning/vecka. Dedikerad prototyplabb.

Litteratur

Fastställs senare

Examination inklusive obligatoriska moment

Fälttest av prototyper. Muntliga presentationer, skriftliga rapporter och mötesprotokoll