Kursplan för Optoelektronik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-06 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnOptoelectronics
 • KurskodMCC055
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPWPS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeElektroteknik, Teknisk fysik
 • InstitutionMIKROTEKNOLOGI OCH NANOVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 29127
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0107 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 29 Okt 2020 em J
 • 05 Jan 2021 em J
 • 19 Aug 2021 fm J

I program

Examinator

 • Anders Larsson
Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper om halvledarmaterial och elektromagnetiska fält.

Syfte

 • Att ge en god förståelse för halvledarmaterial som används inom optoelektroniken med fokus på optiska egenskaper och processer
 • Att ge grundläggande kunskaper om de viktigaste optoelektroniska komponenterna för generering, modulering och detektering av ljus inom det ultravioletta, synliga och infraröda området.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 1. Välja det mest lämpliga halvledarmaterialet och halvledarstrukturen för en optoelektronisk komponent med en specifik prestanda.
 2. Beskriva optisk absorption- och emission-karaktäristik för ett givet halvledarmaterial under förutbestämd excitation
 3. Förutsäga den mest grundläggande prestanda för en given optoelektronisk komponent ifrån första-ordningens beräkningar.
 4. Välja den mest lämpliga optoelektroniska komponent för en specifik applikation och förstå möjligheter och begränsningar för den specifika komponenten.
 5. Utföra mätningar för att undersöka grundläggande egenskaper hos ljus-emittrar och detektorer.

Innehåll

 • Vågutbredning
 • Halvledarmaterial
 • Halvledares elektriska egenskaper
 • Halvledares optiska egenskaper
 • Hetrostrukturer och pn-övergångar
 • Optiska vågledare
 • Lysdioder
 • Halvledar-lasrar
 • Fotodetektorer
 • Optiska modulatorer
 • Integrerad optik och fotoniskt integrerade kretsar

Organisation

 • Föreläsningar, 28 h
 • Räkneövningar, 24 h
 • Laborationer, 8 h 
 • Hemuppgifter, 5 (frivilliga, ger bonuspoäng på tentan)
 • Projekt, ekvivalent till 1.5 poäng (litteraturstudie, skriftlig rapport, muntlig presentation)
 • Studiebesök, en heldag
 • Skriftlig tentamen

Litteratur

 • A. Larsson, Semiconductor Optoelectronics - Device Physics and Technologies, Chalmers University of Technology
 • Föreläsningsanteckningar
 • Hemuppgifter
 • Laborationsmanualer
 • Instruktioner för projekt

Examination inklusive obligatoriska moment

Laborationerna, projektet, studiebesöket och den skriftliga tentamen är obligatoriska moment i kursen. Den skriftliga tentamen examinerar lärandemål 1-4. Lärandemål 5 examineras under laborationen. Föreläsningar, räkneövningar och hemuppgifter är valfria, men rekommenderas starkt.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten
 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2020-08-10: Examinator Examinator ändrat från Åsa Haglund (gu95asha) till Anders Larsson (andersla) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]