Kursplan för Praktisk verkstads- och motorteknik

Kursplan fastställd 2023-02-09 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnPractical workshop
 • KurskodLNB661
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareTISJL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 76154
 • Max antal deltagare24
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0123 Övning, del A 5 hp
Betygsskala: UG
5 hp
  0223 Övning, del B 2,5 hp
  Betygsskala: UG
  2,5 hp
   0323 Övning, del C 2,5 hp
   Betygsskala: UG
   2,5 hp
    0423 Övning, del D 2 hp
    Betygsskala: UG
    2 hp
     0523 Övning, del E 1,5 hp
     Betygsskala: UG
     1,5 hp
      0623 Övning, del F 1,5 hp
      Betygsskala: UG
      1,5 hp

       I program

       Examinator

       Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

       Behörighet

       Grundläggande behörighet för grundnivå
       Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

       Särskild behörighet

       Samma behörighet som det kursägande programmet.
       Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

       Kursspecifika förkunskaper

       Endast öppen för studenter på Sjöingenjörsprogrammet. Vid fler studenter än antal platser sker urval enligt följande:
       Erhållna poäng inom program därefter via betyg. Fristående poäng medräknas inte. Vid samma poäng och betyg sker lottning. 

       Syfte

       Kursen syftar till att ge kunskap och färdighet i verkstadsarbete.

       Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

       Del A Motorverkstad 5hp
       -Utföra demontering, montering och provkörning av förbränningsmotorer enligt tillverkarens rekommendationer
       -Utföra besiktning, uppmätning och justering enligt tillverkarens rekommendationer inkl. byte av slitna och skadade komponenter
       -Smyga, rita och förklara fartygstekniska grundsystem

       Del B Underhållsverkstad 2,5hp
       -Utföra demontering, montering, skötsel och tillståndskontroll av rullningslager
       -Utföra uppriktning och underhåll av rem- och kopplingstransmission
       -Utföra pumpunderhåll

       Del C Maskinverkstad 2,5hp
       -Tillämpa säkerhetsföreskrifter
       -Utföra fräsning, svarvning och borrning enligt ritning
       -Utföra hand- och maskingängning med snitt och tapp

       Del D Svets och värmeverkstad 2hp
       -Tillämpa säkerhetsföreskrifter
       -Utföra gasskärning, gassvetsning, bågsvetsning(MMA), MIG och TIG-svetsning
       -Utföra hård- och mjuklödning
       -Genomföra härdning
       -Utföra inställning av svetsmaskin

       Del E Rörverkstad 1,5hp 
       -Tillämpa säkerhetsföreskrifter
       -Utföra kallbockning
       -Redogöra för kopplingstyper, flänsar, skärringar samt rörarmatur
       -Genomföra svetsning och lödning av rör inkl. provtryckning.

       Del F Filarverkstad 1,5hp 
       -Identifiera och praktiskt mäta förekommande gängor
       -Utföra slagning och reparation av gängor
       -Utföra slipning av skärande verktyg
       -Utföra måttagning, sågning, filning och bockning
       -Genomföra ventilreparation

       Innehåll

       Del A Motorverkstad
       Reparations och underhållsarbete av förbränningsmotorer
       Provkörning, felsökning och diagnostisering
       Mätning och tolkning av spel och slitage

       Del B Underhållsverkstad
       Rullningslager och transmissioner inkl. konditionsbestämning och reparation
       Axelkopplingar
       Uppriktning
       Pumpunderhåll
       Packningar och tätningar

       Del C Maskinverkstad
       Säkerhetsföreskrifter
       Svarvning
       Fräsning
       Borrning
       Gängning
       Slipning

       Del D Svets- och värmeverkstad
       Säkerhetsföreskrifter
       Heta arbeten
       Gasskärning
       MMA, MIG och TIG-svetsning
       Lödning
       Tillsatsmaterial

       Del E Rörverkstad
       Säkerhetsföreskrifter
       Kopplingstyper
       Ventiler och rörarmatur
       Kall och varmbockning
       Provtryckning, tryckklasser

       Del E Filarverkstad
       Gängor och gängsystem
       Ventiler
       Ventilreparationer
       Plåtbearbetning

       Organisation

       Kursen utgörs av olika moment som examineras löpande under kursen.
       Arbetsgrupper är en del av kursens upplägg. 

       Litteratur

       Verkstadshandboken Nils-Olof Eriksson / Bo Karlsson
       Instruktionsböcker
       Material publicerat på kurshemsidan 

       Examination inklusive obligatoriska moment

       För slutbetyg i kursen krävs det att alla delar är godkända.
       Examination sker löpande under kursen och framgår av kurshemsida.

       Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

       STCW

       • A-III/1 Appropriate use of hand tools, machine tools and measuring instruments for fabrication and repair on board
        Ingår även i kurs:
       • A-III/1 Maintenance and repair of shipboard machinery and equipment
        Ingår även i kurs:
       • A-III/7 Contribute to shipboard maintenance and repair
        Ingår även i kurs:SSY033,