Kursplan för Algebra

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnLinear algebra
 • KurskodLMA212
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTIELL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 63123
 • Max antal deltagare125
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0104 Dugga, del A 2,3 hp
Betygsskala: TH
2,3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 09 Jan 2021 fm J
 • 23 Aug 2021 fm J
0204 Tentamen, del B 3,7 hp
Betygsskala: TH
3,7 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 29 Okt 2020 fm L
 • 07 Jan 2021 em L
 • 25 Aug 2021 em L

I program

Examinator

 • Reimond Emanuelsson
Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

Kursen skall på ett logiskt sammanhängande sätt ge grundläggande kunskaper om komplexa tal och linjär algebra. Kursen skall dessutom skapa förutsättningar för matematisk behandling av tekniska problem i yrkesutövandet samt ge grundläggande kunskaper för fortsatta studier.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • definiera grundläggande begrepp inom matris- och vektoralgebra samt formulera, och i vissa fall bevisa, fundamentala satser inom dessa områden
 • lösa linjära ekvationssystem med eliminationsmetoden på matrisform
 • bestämma rangen av en matris
 • addera, subtrahera och multiplicera matriser
 • avgöra om en matris är inverterbar och, om så är fallet, bestämma inversen
 • lösa matrisekvationer
 • beräkna determinanter
 • använda Cramers regel
 • addera och subtrahera vektorer
 • multiplicera vektorer skalärt, vektoriellt och med skalär
 • tillämpa sina kunskaper om vektorer inom rymdgeometrin
 • använda minsta kvadratmetoden
 • räkna med komplexa tal på såväl rektangulär som polär form
 • lösa algebraiska ekvationer

Innehåll

Algebraiska uttryck: bråk, ekvationslösning, potenslagarna, rötter, konjugatregeln, kvadreringsregler, andragradsekvationer, faktoruppdelning, summabeteckning.
Trigonometri: radianer, exakta värden, enhetscirkeln, additionsformler, trigonometriska ekvationer.
Linjära ekvationssystem: radekvivalens för matriser, eliminationsmetoden på matrisform, rang.
Matrisalgebra: addition, subtraktion, multiplikation, invers matris, minsta kvadratmetoden.
Determinanter: villkor för inverterbarhet, räknelagar, Cramers regel.
Geometriska vektorer: addition, subtraktion, skalär och vektoriell produkt, tillämpningar på rymdgeometri.
Komplexa tal: rektangulär form, räknelagar, algebraiska ekvationer, polär form, de Moivres formel, Eulers formler, binomiska ekvationer.

Grundläggande programmering en eller två laborationstillfällen (Mathematica, Matlab, Maple eller liknande)

Organisation

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, räkneövningar, duggor och enskilt arbete.

Litteratur

bestäms senare.

Examination inklusive obligatoriska moment

Algebrakursen tenteras skriftligt, dels genom duggor och dels genom en avslutande tentamen. Betygsskala TH.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2021-01-29: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat av Elisabeth Eriksson
   [32995, 54258, 3], Ny tenta för läsår 2020/2021, ordinal 3 (ej nedlagd kurs)
  • 2020-11-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten