Kursplan för Matematisk analys i flera variabler

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMathematical analysis in several variables
 • KurskodLMA017
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIMAL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 65127
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0101 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 25 Okt 2022 em L
 • 03 Jan 2023 fm L
 • 17 Aug 2023 em L

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kurserna LMA401 Matematisk analys och MVE580 Linjär algebra och differentialekvationer, eller motsvarande kunskaper.

Syfte

Kursen skall ge kunskaper i flervariabelanalys. Kursen skall dessutom skapa förutsättningar för matematisk behandling av tekniska problem i yrkesutövandet samt ge grundläggande kunskaper för fortsatta studier.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • redogöra för innebörden hos den matematiska flervariabelanalysens grundläggande begrepp och operationer.
 • utföra operationerna och använda detta i problemlösning.
 • beräkna extremvärden för ytor i rummet.
 • utföra area-, volym- och tyngdpunktsberäkningar.
 • tillämpa de vanligaste lösningsmetoderna för partiella differentialekvationer i problemlösning.
 • utföra enkla beräkningar med vektorfält och flöden.

Innehåll

Differentialgeometri: kurvor på parameterform, tangentvektor, polära koordinater, båglängd, krökning. Funktioner av flera variabler: partiell derivata, gradient, riktningsderivata, extremvärdesproblem, Taylors formel, dubbel- och trippelintegraler, tyngdpunkt, kurvintegraler, Greens formel, ytintegraler. Vektorfält, Stokes och Gauss satser med tillämpningar. Partiella differentialekvationer.

Organisation

Undervisningen ges i form av föreläsningar samt lektioner i mindre grupper. Mer detaljerad information ges på kursens hemsida före kursstart.

Litteratur

Kurslitteratur anges på kursens webbsida före kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kunskapskontrollen sker genom skriftliga tentamen. Bonusgrundande duggor kan förekomma.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.