Kursplan för Industriell kemi

Kursplan fastställd 2022-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIndustrial chemistry
 • KurskodLKT084
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIKEL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeKemiteknik
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 64117
 • Max antal deltagare35
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0109 Tentamen 3 hp
Betygsskala: TH
3 hp
 • 06 Okt 2023 fm J
0209 Projekt 4,5 hp
Betygsskala: UG
4,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Se behörighet

  Syfte

  Studier i Industriell kemi syftar till att ge inblick i några för Sverige viktiga kemiska processer. Här är kemin i processernas olika delsteg viktig samt hur processerna är uppbyggda. Detta ger förutsättningar och bakgrund till de efterföljande kurser i kemiingenjörsprogrammet som ex.vis reaktorprocesser, separationsteknik och energiteknik.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Beskriva de viktigaste kemitekniska processerna utifrån råvaror och produkter.
  • Lista de viktigaste råvarorna för kemiteknisk verksamhet.
  • Redogöra för huvudstegen i de viktigaste kemitekniska processerna.
  • Använda ett modernt biblioteks resurser för att finna information om specifika områden
  • Utföra materialbalanser för olika produktionssteg
  Efter genomgången kurs ska studenten ha kunskap om några viktiga kemiska processer inom det kemitekniska näringslivet och dess industriella utformning.

  Innehåll

  Inom ramen för kursen studeras processer
  • Petroleum och petrokemi
  • Petrokemiskt komplex
  • Cellulosa och papper
  • Svavelsyra med angränsande oorganiska kemikalier
  • Saltsyra fosforsyra
  • Ammoniak
  • Soda
  • Glas

  Organisation

  Kursen genomförs med föreläsningar och seminarier där några valda kemitekniska processer diskuteras. Ett projektarbete genomförs i där varje projektgrupp arbetar med en specifik kemiteknisk process. Inom ramen för kursen finns informationssökning integrerat som ett inlärningsmoment och ett stöd vid informationsinhämtning. Projektarbetet redovisas i en skriftlig rapport på svenska samt vid ett seminarium. Projektgruppernas rapporter sammanställs till samtliga studenter. Kursen samverkar med kursen Teknisk kommunikation 1 där grunderna för muntlig och skriftlig presentation studeras.

  Litteratur

  Meddelas vid kursstart

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Examinationen omfattar en skriftlig tentamen samt godkända seminarier och projekt. För godkänd kurs krävs godkända prestationer på dessa moment.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.