Kursplan för Programutveckling

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnComputer programming
 • KurskodLEU481
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIMEL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 67124
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0114 Inlämningsuppgift 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp
0214 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp6 hp0 hp0 hp
 • 30 Maj 2024 fm L
 • 06 Okt 2023 fm L
 • 27 Aug 2024 em L

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper i datorteknik motsvarande kursen LEU432 Grundläggande datorteknik.

Syfte

Kursen ska ge grundläggande kunskaper i programutveckling och i programmeringsspråket C.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Studenten skall kunna slutföra programmeringsuppgifter på en grundläggande nivå. Detta betyder att studenten ska kunna förklara och använda sig av:
 • en modern utvecklingsmiljö (editor, kompilator, avlusare).
 • data i form av primitiva variabler och/eller pekare till minnesobjekt.
 • grundläggande algoritmer
 • funktionell nedbrytning och testning.
 • pekare: illustrera semantiken med principskisser över variabler, värden, pekare med objekt.
 • typer: primitiva typer och pekare, implicita och explicita typomvandlingar, uppräkningstyper.
 • standardbibliotek.

Innehåll

I kursen används programspråket C. Följande moment behandlas:
 • In- och utmatning till/från program m.h.a. strömmar.
 • Literaler, typer, variabler, deklarationer, operatorer, uttryck och satser, typomvandlingar, synlighetsområden.
 • Styrande satser: if, while, for, break, switch.
 • En och tvådimensionella arrayer.
 • Funktioner, parametrar, returtyper, parameteröverföring, lokala variabler.
 • Primitiva typer kontra pekare, värde och referenssemantik. Likhet.
 • Dynamisk minneshantering och poster.
 • Översiktligt om filhantering.
 • Textbehandling, strängar.
 • Grafiska och händelsestyrda program.

Organisation

Kursen består av föreläsningar och datorövningar och obligatoriska inlämningauppgifter (datorlaborationer).

Litteratur

Meddelas på kursida vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen (6 hp) samt obligatoriska inlämningsuppgifter (1,5 hp). Slutbetyget baseras enbart på tentamensresultat.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.