Kursplan för Elektriska kretsar

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-18 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnElectrical circuits
 • KurskodLEU470
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIELL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Elektroteknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 63117
 • Max antal deltagare125
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0104 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
3,3 hp2,7 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 15 Jan 2021 em L
 • 09 Apr 2021 fm L
 • 27 Aug 2021 em L
0204 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
0,7 hp0,8 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

 • Göran Hult
Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen förutsätter matematikkunskaper svarande mot kursen LMA212 Algebra , speciellt avseende allmän algebra samt räkning med komplexa tal.

Syfte

Att ge elektroingenjörer och dataingenjörer den allmänna elektroteknisk bakgrund som de behöver för att kunna förstå och för att kunna analysera komponenters och systems egenskaper.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

* grundläggande nomenklatur inom det elektrotekniska ämnesområdet

* kommunicera kring problemställningar inom ämnesområdet och utveckla en medvetenhet kring elsäkerhetsfrågor 

* göra enklare analys av likströmskretsar

* göra enklare analys av växelströmskretsar i tid- och frekvensplan

* beskriva funktion och användningsområden för de vanligaste halvledarkomponenterna, t.ex. diod, operationsförstärkare och bipolartransistor

* dimensionera och analysera enkla filter

* koppla upp, och göra mätningar på, enkla förstärkar- och filterkretsar

* redovisa resultat från kretssimuleringar och mätningar i en skriftlig rapport

Innehåll

Grundbegrepp, Kirchhoffs lagar, resistansreduktioner, spännings- och strömdelning.  Ideala tvåpoler, spännings- och strömtvåpol, tvåpolssatsen. Nodanalys, superposition. Visardiagram, komplexa metoden, komplex impedans och admittans. Frekvensfunktioner för linjära system, Bodediagram. Induktor, kondensator, in- och urkoppling av dessa. Introduktion till symmetriska trefassystem. Diod, likriktning, Zenerdioder, bipolartransistorn som switch, optokopplare, grundläggande kopplingar med operationsförstärkare. Laborationskursen innehåller praktiska övningar för att verifiera teorin, belysa mättekniska frågeställningar och ge praktisk komponentkännedom. Dessutom ingår simuleringar med något simuleringsprogram baserat på Spice.

Organisation

Undervisningen bedrivs med föreläsningar, räkneövningar med egen verksamhet samt laborationer. Teoridelen omfattar 6 hp och laborationskursen 1,5 hp.

Litteratur

Kretsanalys, Bill Karlström, 2:a upplagan, Studentlitteratur

Examination inklusive obligatoriska moment

Teoridelen examineras med skriftlig tentamen med betygsskalan 3, 4 och 5. Laborationer (inklusive förberedelseuppgifter och redovisning av resultat) med betygsskalan "underkänd/godkänd" examinerar de mer praktiska målen. En obligatorisk elsäkerhetsföreläsning ingår i laborationsdelen. För slutbetyg krävs godkänt på tentamen och laborationskurs. Slutbetyg sätts utgående från resultatet på teoridelens skriftliga tentamen. Under kursens ges en frivillig dugga som kan ge bonuspoäng på tentamen.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten