Kursplan för Kemi för ingenjörer

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnChemistry for engineers
 • KurskodKTK112
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKIEK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeKemiteknik
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 51117
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0118 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
6 hp
 • 15 Jan 2022 fm J
 • 13 Apr 2022 fm J
 • 22 Aug 2022 em J
0218 Övning 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Syfte

  Kursen bygger på grundläggande kemikunskaper motsvarande gymnasienivå och syftar till att ge en djupare insikt inom exempelvis kemiska bindningar, organisk, oorganisk och fysikalisk kemi. De grundläggande koncepten kommer att presenteras i sammanhang med de olika utmaningar som dagens vetenskap och samhälle står inför. Dessa utmaningar är till exempel tillämpningar relaterade till ett hållbart samhälle och senaste framsteg inom kemi- och materialvetenskap.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Målet med kursen är att studenterna efter fullgjord kurs ska kunna: - förstå kemiska bindningar och molekylär struktur (i synnerhet kunna rita molekylorbitaldiagram för enklare molekyler) - förstå grundläggande koncept inom termodynamik och kunna beräkna bindningsentalpier, reaktionsentalpi och kemisk jämvikt, etc. - förstå och redogöra för elektrokemiska reaktioner - förklara huvudtyper av reaktionsmekanismer såsom SN1, SN2, E1 och E2 - beskriva uppbyggnaden av det periodiska systemet och atomens energiorbitaler - förstå kemin bakom elektronegativitet samt tillämpa det i förståelsen för intra- och intermolekylär växelverkan - förstå principen för organisk syntes och kunna designa enkla reaktionssteg - redogöra för likheter och skillnader mellan olika intra- och intermolekylära interaktioner, såsom dipol-dipol, van der Waals, vätebindningar, etc. -känna till hur enkla kemiska experiment kan utföras i laboratoriet

  Innehåll

  - struktur och egenskaper hos enstaka atomer - struktur och egenskaper hos multiatomära molekyler - flytande och fasta material - kemisk kinetik - termodynamik: energi, kemisk jämvikt, entropi och Gibbs energi - gasers egenskaper - elektrokemi - kemins tillämpningar i materialvetenskap och kemins roll inom det moderna samhällets utmaningar - viktiga grupper i periodiska systemet - organisk kemi: molekylära egenskaper, design och syntes

  Organisation

  Undervisningen är en kombination av föreläsningar, räkneövningar och obligatoriska övnings moment.

  Litteratur

  Chemistry3, 3rd edition av författarna Burrows, Holman, Parsons, Pilling and Price. Oxford University Press, ISBN: 9780198733805 

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Kursen avslutas med en skriftlig tentamen, betygsskala HT, där ovanstående färdigheter ska kunna visas.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.