Kursplan för Katalys

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-19 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnCatalysis
 • KurskodKTK012
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMCN
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeKemiteknik
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 30119
 • Max antal deltagare40
 • Min. antal deltagare8
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0115 Projekt 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp
  0215 Tentamen 4,5 hp
  Betygsskala: TH
  4,5 hp
  • 02 Jun 2021 em J
  • 09 Okt 2020 fm J
  • 19 Aug 2021 em J

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Fasta tillståndets kemi eller fasta tillståndets fysik eller motsvarande.

  Syfte

  Det övergiripande målet med kursen är att öka förståelsen för grundläggande och tillämpade aspekter av fenomenet katalys samt viktiga industriella tillämpningar av heterogenfaskatalys. Efter genomförd kurs skall studenterna i sin profession som ingenjörer kunna delta i diskussioner som rör val av katalysator, tillverkningsmetoder, karakteriseringsmetoder samt hur man undviker katalysatordeaktivering.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - Beskriva de grundläggande fenomenen katalytisk aktivitet och selektivitet.
  - Beskriva kemiska och fysikaliska egenskaper som är typiska för katalytiskt aktiva material.
  - Ge exempel på industriella applikationer där katalys spelar en central roll.
  - Beskriva strukturen på industriella katalysatorer samt syntesmetoder för tillverkning av heterogenfaskatalysatorer.
  - Förklara deaktiveringsmekanismer för heterogenfaskatalysatorer samt beskriva metoder för att undvika katalysatordeaktivering.
  - Beskriva metoder för att karakterisera kemiska och fysikaliska egenskaper hos heterogenfaskatalysatorer.
  - Genomföra ett tillämpat projektarbete inom katalys, vilket inkluderar planering, experiment, utvärdering, dokumentation och presentation.

  Innehåll

  Kursen börjar med grundläggande fenomen inom katalys, som syftar till att förstå sambandet mellan ytstruktur, katalytiska egenskaper, materialval samt tillverkningsmetoder för industriella kaytalysatorer. Metoder för att karakterisera kemiska och fysikaliska egenskaper hos heterogenfaskatalysatorer beskrivs, och deaktiveringsmekanismer för industriella katalysatorer samt hur deaktivering undviks, förklaras. Kursen innehåller följande delar:
  • Introduktion
  • Terminologi
  • Adsorption
  • Ytreaktioner
  • Aktivitet och selektivitet
  • Kinetisk modellering
  • Katalytiska material
  • Katalysatortillverkning
  • Deaktivering av katalysatorer
  • Karakterisering av katalysatorer
  • Industriell katalys
  • Katalysatorprojekt

  Organisation

  Kursen innehåller en föreläsningsserie, övningar och ett tillämpat projektarbete i grupp, som handleds av en forskare inom fältet.

  Litteratur

  Heterogeneous Catalysis -Fundamentals and Applications av Julian R.H. Ross, Elsevier 2012.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Examinationen baseras på en skriftlig tentamen (betyg U, 3, 4, 5) samt godkänd muntlig och skriftlig projektredovisning.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2020-11-05: Examinator Examinator ändrat från Hanna Härelind (hannahi) till Magnus Skoglundh (skoglund) av Viceprefekt
    [Kurstillfälle 1]