Kursplan för Genetiskt modifierade nyttoväxter

Kursplan fastställd 2019-02-12 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnGenetically engineered foods
 • KurskodKMG076
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPBIO
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeBioteknik
 • InstitutionBIOLOGI OCH MILJÖVETENSKAP (GU)
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 08115
 • Max antal deltagare20
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0114 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • 25 Aug 2021 fm J

I program

Examinator

 • Adrian Clark
Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper i cell- och molekylärbiologi (UCM010, KMG050 eller motsvarande), och molekylär bioteknik (KMB056 eller motsvarande). Kursen KMG041, Metoder i molekylärbiologi eller motsvarande kunskap om modellorganismer rekommenderas.

Syfte

Kursen syftar till att ge en fördjupad förståelse i nuvarande och möjliga framtida applikationer av modern bioteknik i produktion av jordbruksgrödor.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Ha kunskap i hur man praktiskt utför en genmodifikation av en växt och den teoretiska bakgrunden till tekniken
 • Ha kunskap av vilka genetisk modifierade grödor som finns ute på marknaden och om de positiva och negativa aspekterna av användningen av dessa
 • Ha kunskap av framtida GMO grödor och hur GMO grödor kan förändra förhållandena för befolkningsgrupper med antingen över- eller underintag av viktiga näringsämnen
 • Ha kunskap av hur en riskanalys av en GMO gröda går till och få en förståelse över risker inom ekologi och toxikologi
 • Ha en översiktlig förståelse av dagens lagstiftning om GMO grödor i EU, USA och andra viktiga länder
 • Känna till huvuddragen i debatten kring GMO-grödor

Innehåll

 • Kursen ger en introduktion och teoretisk bakgrund till moderna tekniker för framställning av genetiskt modifierade grödor
 • Kursen ger en fördjupad presentation av de två viktigaste kommersiellt använda genetiskt modifierade grödorna; herbicidtoleranta och insektsresistenta, samt både positiva och negativa konsekvenser av deras användning
 • Kursen ger en översikt över potentiella framtida användningsområden av genetiskt modifierade grödor för att hantera olika problem i kommersiell matproduktion
 • Politiken och regelverket kring genetiskt modifierade grödor presenteras
 • Projektarbeten i grupper om två fördjupar förståelsen för någon specifik tillämpning av genetiskt modifierade grödor
 • En laboration kring någon molekylärbiologisk aspekt av genetiskt modifierade grödor

Organisation

Kursen innehåller föreläsningar, projektarbete och en laboration.

Litteratur

Utdelat material i form av översiktsartiklar och andra forskningsrapporter på kursens område.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen, laborationsredogörelse och muntlig presentation.