Kursplan för Modellorganismer i molekylärbiologi

Kursplan fastställd 2021-02-12 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnModel organisms in molecular biology
 • KurskodKMG042
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKBIO
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeBioteknik
 • InstitutionKEMI OCH MOLEKYLÄRBIOLOGI (GU)
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 48123
 • Max antal deltagare48
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0113 Laboration 2 hp
Betygsskala: UG
2 hp
  0213 Tentamen 5,5 hp
  Betygsskala: TH
  5,5 hp
  • 12 Mar 2024 em J
  • 05 Jun 2024 em J
  • 20 Aug 2024 fm J

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Grundläggande kurser i biokemi, cell-och molekylärbiologi och tillämpad mikrobiologi.

  Syfte

  Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper i en rad molekylärbiologiska tekniker med fokus på funktionell analys av gener och genprodukter.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Beskriva hur olika modellorganismer kan användas för att behandla en viss fråga. Förstå tillämpningar och begränsningar för olika modellorganismer. Kunna planera experiment och inkludera lämpliga kontroller. Söka vetenskaplig litteratur.

  Innehåll

  Kursen kommer att fokusera på flera modellorganismer: mus, flugor, jäst, maskar, zebrafisk och odlade däggdjursceller. Föreläsningarna kommer att baseras i huvudsak på moderna genetiska och molekylärbiologiska metoder som använder dessa modellorganismer. Laborationer under kursen kommer att omfatta införandet av gener i odlade däggdjursceller, immunofluorescence analys av odlade  däggdjursceller och analys av maskar. En litteraturstudie introducerar studenterna att söka efter vetenskapliga artiklar och studenter kommer att presentera sin slutsats om en viss molekylärbiologisk teknik för att resten av gruppen. Grupparbete där man diskutera användningen av olika modellorganismer.

  Organisation

  Föreläsningar, laborationer (obligatoriskt deltagande), grupparbeten (obligatoriskt deltagande), presentationer (obligatoriskt deltagande)


  Litteratur

  Det finns ingen bestämd bok men Lodish et al Molecular Cell Biology eller Alberts et al Molecular Biology of the Cell  är användbara. Listor över rekommenderad läsning och handouts kommer att tillhandahållas.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Studenten måste vara godkänd på den skriftliga tentamen (kort svarsformat) samt deltagit och vara godkänd på laborationerna (Förklara teori och analysera data),   presentationer (förklara teori och vetenskapliga uppgifter) och grupparbetet (delta i diskussioner).

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.