Kursplan för Nutrition, hälsa och hållbara dieter

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-02-19 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnNutrition, health and sustainable diets
 • KurskodKLI042
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPBIO
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeBioteknik, Kemiteknik
 • InstitutionBIOLOGI OCH BIOTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 08118
 • Max antal deltagare30
 • Min. antal deltagare8
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0117 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
6 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
0217 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Grundläggande kunskaper motsvarande kandidatnivå, inom kemi, biologi, inklusive organisk kemi, fysikalisk och organisk kemi sam biokemi, rekommenderas.

  Syfte

  Kursen avser att ge en översikt och förståelse för samband mellan kost och hälsa och hur en hållbar konsumtion och livsmedelsproduktion i framtiden kan bidra till en bättre livsmedelsförsörjning

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Ge en övergripande beskrivning av nuvarande globala hälsoproblem
  • Sammanfatta de viktigaste och nuvarande evidens-baserade näringsrekommendationerna och vilka livsmedelskällor olika näringsämnen kommer ifrån
  • Ge exempel på hur nutritionsstatus/kostintag kan bedömas
  • Beskriva mekaniska och kemiska aspekter av digestion och upptag av näringsämnen i mag-tarmkanalen
  • Översiktligt beskriva metoder för utvärdering av kroppssammansättning
  • Känna till hur matens sammansättning och vårt intag av protein, fett och kolhydrater kan påverka hälsa
  • Känna till vad som är kännetecknade för vitaminer och deras betydelse för förebyggande av sjukdomar
  • Ge exempel på viktiga mineraler och spårämnen och deras betydelse för förebyggande av sjukdomar
  • Ge exempel på styrkor och svagheter för olika argument kopplade till samband mellan kost och specifika sjukdomar
  • Beskriva och diskutera frågeställningar kring hållbar livsmedelskonsumtion kopplat till specifika livsmedel -  effekter av  animaliska och växtbaserade råvaror
  • Beskriva samband mellan klimat- och miljöförändringar, livsmedelsförsörjning och hållbarhet ur ett globalt perspektiv

  Innehåll

  1. Livsmedel och hälsa ur ett globalt perspektiv
  2. Näringsrekommendationer
  3. Registrering av näringsintag
  4. Mag-tarmkanalen
  5. Kroppssammansättning
  6. Övervikt och fetma, konsekvenser och behandlingsformer
  7. Nutrition och metabolism av protein och aminosyror
  8. Nutrition, funktion och metabolism av lipider
  9. Digestion och metabolism av kolhydrater och kostfiber
  10. Fettlösliga och vattenlösliga vitaminer
  11. Mineraler och spårämnen
  12. Hälsopåståenden
  13. Interaktioner mellan kost, hälsa och miljö
  14. Miljö, klimat och livsmedelsförsörjning


  Organisation

  Kursen innehåller föreläsningar, två laborationer och en debatt i vilken studenterna arbetar gruppvis med utvalda debattämnen med koppling till hälsa och hållbarhet. Kursen innehåller även studiebesök.

  Obligatoriska delar:
  1. Kostregistrering/datorlab: Under kursen kommer varje student att genomföra en kostregistrering under några dagar för individuell bedöming av nutritionsstatus.
  2. Laboration: HPLC-analys av effekter av olika tillagningmetoder på C-vitaminhalt i grönsaker.
  3. Debatt: Debatt och diskussioner kring kontroversiella och/eller aktuella debattämnen med anknytning till hälsa, livsmedelsäkerhet, miljöaspekter och hållbarhet.
  Övrigt (ej obligatoriska):  Studiebesök vid Klinisk Näringslära, Sahlgrenska universitets Sjukhuset. Studiebesök vid Livsmedelsföretag eller organisation som arbetar med hållbarhetsaspekter i relation till livsmedelsproduktion, eller gästföreläsare från livsmedelsindustrin.

  Litteratur

  Ett urval av aktuella vetenskapliga publikationer och utdrag från litteratur inom nutrition, hälsa och hållbarhetsfrågor kopplade till livsmedelsområdet kommer att vara tillgängliga under kursen.Förslag på litteratur för bakgrundsläsning: Introduction to Huamn Nutrition. Författare: Gibney, Lanham-New, Cassidy and Vorster. The nutrition Society. Blackwell Science, 2009. ISBN 978-4051-6807-6.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Skriftlig examination görs vid två tillfällen under kursen: En dugga genomförs efter "halvtid",  godkänd dugga ger 1.0 p, och den skriftliga tentamen i slutet av kursen ger 5.0 p (om godkänd, tillsammans med duggan totalt 6.0 p). Resultaten från duggan och sluttentamen adderas, slutbetyg basera på totalt antal poäng på båda delarna. 

  För godkänt betyg på kursen krävs aktiv medverkan i obligatoriska moment:
  (1) Debatt - muntlig och skriftlig  medverkan av samtliga i gruppen
  (2) Laborationer - alla rapporter ska vara godkända

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på tentamen:
   • 2021-05-27: Institutionstenta Ändrat till institutionstenta av examinator
    [2021-05-31 6,0 hp, 0117] Ges av institution