Kursplan för Kemisk reaktionsteknik

Kursplan fastställd 2022-02-09 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnChemical reaction engineering
 • KurskodKBT276
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKKMT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeKemiteknik med fysik, Kemiteknik
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 53128
 • Max antal deltagare100
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp
 • 27 Maj 2024 fm J
 • 07 Okt 2023 fm J
 • 28 Aug 2024 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kurser inom transportprocesser och grundläggande kemiteknik.

Syfte

Syftet med kursen är att ge kunskap och teoretisk bakgrund för att välja och dimensionera reaktorer för kemiska processer samt att bestämma driftsätt, styrning och optimering av dessa processer.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Formulera och lösa mass- och värmebalanser för ideala reaktorer med flera kemiska reaktioner och som opereras under icke-stationära betingelser.
 • Analysera effekterna av driftsbetingelser med avseende på selektiviteten för en multipel reaktionsmekanism.
 • Förstå samspelet mellan kinetik- och jämviktsbegränsningar för reaktordrift.
 • Konstruera och analysera reaktorkonfigurationer som effektivt kan användas för jämviktsbegränsade reaktioner.
 • Utvärdera uppehållstidsfördelningen och förstå vilka flödesbetingelser som kan ge upphov till icke-ideala reaktorbeteenden.
 • Tillämpa uppehållstisdfördelningen för att formulera och lösa olika reaktormodeller.
 • Förstå förenklingar och begränsningar för olika icke-ideala reaktormodeller.
 • Analysera och utvärdera tillämpbarheten av ideala reaktormodeller baserat på uppehållstidsfördelningen.
 • Förstå samverkan mellan transportprocesser och reaktioner i heterogena katalytiska processer.

Innehåll

 • Drift och modellering av icke-stationära reaktorer.
 • Komplexa reaktioner och reaktorkonstruktion för att styra selektiviteten.
 • Utformning av reaktorsystem för jämviktsreaktioner.
 • Icke-ideala reaktormodeller med användandet av uppehållstidsfördelningsdata.
 • Effekt av mass- och värmetransport på katalytiska processer.

Organisation

Föreläsningar, övningar och obligatoriska inlämningsuppgifter.

Litteratur

Chemical Reactions and Chemical Reactors, George W. Roberts, John Wiley and Sons Inc. (2008)
Räkneövningskompendium

Examination inklusive obligatoriska moment

Graderad skriftlig tentamen och godkända inlämningsuppgifter.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.