Kursplan för Analytisk kemi

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAnalytical chemistry
 • KurskodKBT241
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTIKEL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeKemiteknik
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 64118
 • Max antal deltagare35
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0115 Projekt 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0215 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 26 Okt 2022 fm J
 • 03 Jan 2023 fm J
 • 18 Aug 2023 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Fysikalisk kemi motsvarande LKT053.

Syfte

Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om analytisk-kemisk nomenklatur, metodik, instrumentering och databehandling med tonvikt på i industrin vanligt förekommande tillämpningar.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • använda och utvärdera data från de inom industrin vanligaste instrumenten inom kemisk analys
 • använda och tillämpa den analytisk-kemiska processen som används för att lösa problem i kemisk analys.
 • använda grundläggande kunskaper inom analytisk kemi för att med tydligt stöd i relevant teoribildning reflektera kring analytiska tekniker, provberedning och felkällor.

Innehåll

Analytisk nomenklatur, begreppen riktighet, precision, känslighet, detektionsgräns och dynamiskt område. Validering av analysmetoder. Elektroanalytiska metoder: pH- och andra jon-selektiva mätningar, elektrokemiska spårelement-bestämningar. Atomspektroskopiska analys-metoder: flamemissionsspektroskopi, atomspektroskopiteknik samt plasmabaseradetekniker. Molekylspektroskopiska analysmetoder: ultraviolett och synligt ljus- (UV-VIS-), near infrared- (NIR-) och fluorescensmätningar, inklusive laserbaserade tekniker. Analytiska separationstekniker: gas-, vätske- och jonkromatografi samt superkritisk kromatografi. Detekteringstekniker, inklusive masspektrometri.

Organisation

Föreläsningar, laborationer samt fallstudier. Ett fördjupat laborativt projekt med introduktion till avancerad dataanalys ingår.

Litteratur

Primärt rekommenderar vi e-boken Analytical Chemistry 2.1 av David Harvey


För den som vill fördjupa sig mer eller önskar en fysisk bok rekommenderar vi Quantitative Chemical Analysis. 10th ed. D. Harris

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen och projekt. För slutbetyg krävs också godkända laborationer.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2022-08-18: Examinator Examinator ändrat från Ann-Sofie Cans (cans) till Per Malmberg (malmper) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]