Kursplan för Projektkurs i kemi

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Observera
Obs – kan ej ingå i Chalmersexamen

Kursöversikt

 • Engelskt namnChemistry, advanced course
 • KurskodKBT185
 • Omfattning4,5 Förutbildningspoäng
 • ÄgareZBASS
 • UtbildningsnivåFörutbildningsnivå
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 95117
 • Max antal deltagare170
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0109 Projekt 4,5 fup
Betygsskala: UG
0 fup0 fup4,5 fup0 fup0 fup0 fup

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå

Särskild behörighet

Matematik 2a eller 2b eller 2c samt Engelska 6

Kursspecifika förkunskaper

Kursen LET923 Kemi.

Syfte

Att ge fördjupad förståelse av kvalitativa och kemiska begrepp och fenomen samt ge kunskaper inom kemins aktuella tillämpningsområde genom ett kontext-baserat lärande. Kursen ska träna studentens förmåga att koppla ihop olika kemiska begrepp. Den skall ge självständighet och vana vid laborativt arbete samt förmåga att kritiskt granska och analytiskt behandla kemiska förlopp och egna mätresultat.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Det övergripande temat för kursen är "atomer och molekyler som byggstenar för liv och samhälle" och under kursen diskuteras livets molekyler samt hur hållbara kemiska processer är en förutsättning för vårt samhälles välstånd. Målen för ditt lärande utgår från detta tema och är följande:
 • att förstå kvalitativa och kemiska begrepp inom kemins och biokemins aktuella tillämpningsområde.
 • att utföra laborativt arbete med förmågan att kritiskt granska och analytiskt behandla kemiska förlopp och egna mätresultat.
 • att redogöra för samt diskutera och reflektera över kemitekniska och biokemiska processer.

Innehåll

Du kommer att göra två laborationsprojekt under kursen; "Energiomsättning i celler" och "Kemiteknik-destillation". Med hjälp av ett växtmaterial kommer du att mäta energiomsättningen i växtceller. I kemitekniklaborationen kommer du att laborera i vår unika kemiska apparathall som är utrustad med ett flertal vanligt förekommande kommersiella processanläggningar i halv-skala. Följande moment kommer att diskuteras under kursen:
 • Spektroskopi.
 • Proteiner och enzymer.
 • DNA, kolhydrater och ATP.
 • Cellen, fotosyntes och livets processer.
 • Moderna organiska material och dess byggstenar.
 • Elektrolys och absorption.
 • Krackning och destillation.
 • Råvaror och produktion.

Organisation

Kursen består av lektioner, övningar och praktiska projekt/laborationer. Arbetet bedrivs utifrån ett kontext-baserat lärande, där lektioner och övningar är starkt kopplade till kursens två laborationsprojekt i biokemi respektive kemiteknik.

Litteratur

Lüning m fl.: Modell och verklighet B, Natur och Kultur. Björk m fl: Formler och Tabeller, Natur och Kultur. Från Kemi A-kursen: Pilström m fl: Model och verklighet A, Natur och Kultur.

Examination inklusive obligatoriska moment

Slutbetyg efter kontinuerlig examination på projekten; U, G

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.