Kursplan för Cellulosateknik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-02-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnCellulose technology
 • KurskodKBT130
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPISC
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeKemiteknik
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 25120
 • Max antal deltagare60
 • Min. antal deltagare8
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0107 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 20 Mar 2021 em J
 • 09 Jun 2021 fm J
 • 16 Aug 2021 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundkurs i organisk kemi
Enhetsoperationer i kemiteknik

Syfte

Syftet med denna kurs är att ge teknologerna kunskap om de olika processtegen som behövs för att producera pappersmassa från vedråvara. Några viktiga processteg/-operationer fördjupas med laboratoriemoment och processimuleringar i form av ett miniprojekt (massakokning och blekning).

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Kunna beskriva vedens makroskopisk morfologisk struktur och kunna redogöra för grunderna för den kemiska strukturen hos vedens grundkomponenter (cellulosa, hemicellulosor, lignin och extraktivämnen.
 • Kunna beskriva de olika processerna som används för mekanisk massaframställning (SGW, TMP och CTMP) och kunna förklara de bakomliggande mekanismerna för fiberseparationen. Även kunna förklara skillnader I olika massakvaliteter.
 • Kunna beskriva de bakomliggande mekanismerna som sker under massakoket (basning, impregnering och delignifiering) - såväl kemiska som fysikaliska och kinetikaspekter skall täckas.
 • Beskriva såväl satsvis som kontinuerliga processer för sulfatmassaprocessen (både konventionell och modifierade varianter).
 • Kunna beskriva hur tvättning, silning och torkning av pappersmassa sker och kunna diskutera de olika mekanismerna som styr dessa operationer.
 • Kunna beskriva och diskutera olika bleksekvenser som används för att höja ljusheten hos pappersmassan (detta inkluderar: Kemiska aspekter, miljöaspekter, olika typer av utrustning och egenskaper hos fibern).
 • Kunna beskriva de olika stegen som ingår i kemikalieåtervinningssystemet (indunstning, sodapannan och vitlutsberedningen). Detta omfattar grundläggande mekanismer och olika typer av utrustning.
 • Ha övergripande kunskap on sulfitmassaprocessen och process för framställning av halvkemisk massa.

Innehåll

Målet med denna kurs är att ge teknologerna kunskap om olika processer för produktion av pappersmassa från ved. Laborationer genomför även för några viktiga operationer (sulfatmassakokning, blekning och mekanisk massaproduktion). Ett projekt rörande massakokets kinetik genomförs också. Resultatet från detta projekt tillämpas I massakokslaborationen. Ett studiebesök vid ett sulfatmassabruk (Värö bruk) genomförs också under kursen.

Organisation

Kursen består av en serie föreläsningar, en serie laborationer, ett projekt och ett studiebesök på en massafabrik. För att få ett industriellt perspektiv bjuder vi in 1-2 personer från massaindustrin.

Litteratur

En bok bestående av relevanta kapitel från "Ljungbergs bok".

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen, labbmoment, projektarbete och närvaro på studiebesök. Det slutliga betyget bestäms av resultatet på den skriftliga tentamen och till viss del kvalitet på projektet.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2020-09-25: Examinator Examinator ändrat från Hans Theliander (hanst) till Merima Hasani (k99meme) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]
  • 2020-06-11: MIN_PART MIN_PART 8 tillagt av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]