Kursplan för Biokemi och molekylärbiologi

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBiochemistry and molecular biology
 • KurskodKBB032
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPBIO
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeBioteknik
 • InstitutionBIOLOGI OCH BIOTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 08115
 • Max antal deltagare30
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0107 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 28 Okt 2021 fm J
 • 03 Jan 2022 em J
 • 15 Aug 2022 em J

I program

Examinator

 • Christer Larsson
Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper i kemi samt grundläggande biokemi.

Syfte

Syftet med kursen är att ge en översikt och förståelse för fundamentala biologiska principer och system för studenter med en begränsad bakgrund inom biologi/bioteknik.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Beskriva och förstå funktionen hos centrala metabolismvägar
 • Beskriva och förstå hur ATP bildas i olika biologiska system
 • Förstå grundläggande termodynamiska principer som styr livsprocesser
 • Förstå mekanismer och drivkrafter bakom evolutionen
 • Beskriva och förstå hur information lagrad i DNA replikeras och hur denna information används för bildning av proteiner via transkription och translation
 • Förstå grundläggande principer för signaltransduktion i encelliga såväl som flercelliga organismer
 • Utföra laborationer i biologi/biokemi/molekylärbiologi

Innehåll

Kursen innehåller följande delar:

Organism diversitet,
Termodynamik,
Bioenergetik,
Katabolism och anabolism,
Kolhydrat-, lipid- och kvävemetabolism,
Oxidativa processer,
Fotosyntes,
Genetiskt informationsflöde,
Eukaryota gener,
Koordinering av metabola processer

Organisation

Kursen innehåller föreläsningar samt obligatoriska laborationer

Litteratur

Biochemistry Concepts and Connections, by Appling, Anthony-Cahill and Mathews. Pearson 2016. ISBN 1-292-11200-X

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig examen samt godkända laborationer

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.