Kursplan för Biokemi och molekylärbiologi

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-12 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBiochemistry and molecular biology
 • KurskodKBB032
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPBIO
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeBioteknik
 • InstitutionBIOLOGI OCH BIOTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 08124
 • Max antal deltagare30
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0107 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 28 Okt 2020 fm J
 • 04 Jan 2021 em J
 • 16 Aug 2021 em J

I program

Examinator

 • Christer Larsson
Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper i kemi samt grundläggande biokemi.

Syfte

Syftet med kursen är att ge en översikt och förståelse för fundamentala biologiska principer och system för studenter med en begränsad bakgrund inom biologi/bioteknik.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Beskriva och förstå funktionen hos centrala metabolismvägar
 • Beskriva och förstå hur ATP bildas i olika biologiska system
 • Förstå grundläggande termodynamiska principer som styr livsprocesser
 • Förstå mekanismer och drivkrafter bakom evolutionen
 • Beskriva och förstå hur information lagrad i DNA replikeras och hur denna information används för bildning av proteiner via transkription och translation
 • Förstå grundläggande principer för signaltransduktion i encelliga såväl som flercelliga organismer
 • Utföra laborationer i biologi/biokemi/molekylärbiologi

Innehåll

Kursen innehåller följande delar:

Organism diversitet,
Termodynamik,
Bioenergetik,
Katabolism och anabolism,
Kolhydrat-, lipid- och kvävemetabolism,
Oxidativa processer,
Fotosyntes,
Genetiskt informationsflöde,
Eukaryota gener,
Koordinering av metabola processer

Organisation

Kursen innehåller föreläsningar samt obligatoriska laborationer

Litteratur

Biochemistry Concepts and Connections, by Appling, Anthony-Cahill and Mathews. Pearson 2016. ISBN 1-292-11200-X

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig examen samt godkända laborationer

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2020-04-16: Block Block B+ tillagt av lina haglund
   [Kurstillfälle 1]
 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten