Kursplan för Analytisk kemi

Kursplan fastställd 2023-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAnalytical chemistry
 • KurskodKAM011
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKKMT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeKemiteknik
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 53137
 • Max antal deltagare60
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0123 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp
  0223 Inlämningsuppgift 3 hp
  Betygsskala: TH
  3 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Samma behörighet som det kursägande programmet.
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Fysikalisk kemi och matematisk statistik. Det är rekommenderat att ha läst oorganisk och organisk kemi.

   Syfte

   Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om analytisk-kemisk nomenklatur, metodik, instrumentering och databehandling med tonvikt på i industrin vanligt förekommande tillämpningar.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   • använda och utvärdera data från de inom industrin vanligaste instrumenten inom kemisk analys
   • använda och tillämpa den analytisk-kemiska processen som används för att lösa problem i kemisk analys.
   • använda grundläggande kunskaper inom analytisk kemi för att med tydligt stöd i relevant teoribildning reflektera kring analytiska tekniker, provberedning och felkällor.

   Innehåll

   Analytisk nomenklatur, begreppen riktighet, precision, känslighet, detektionsgräns och dynamiskt område.
   Validering av analysmetoder.
   Elektroanalytiska metoder: pH- och andra jon-selektiva mätningar, elektrokemiska spårelement-bestämningar.
   Atomspektroskopiska analys-metoder: flamemissionsspektroskopi, atomspektroskopiteknik samt plasmabaserade tekniker.
   Molekylspektroskopiska analysmetoder: ultraviolett och synligt ljus- (UV-VIS-), near infrared- (NIR-) och fluorescensmätningar,inklusive laserbaserade tekniker.
   Analytiska separationstekniker: gas-, vätske- och jonkromatografi.
   Vanliga detektionstekniker, UV/VIS, MS och FID.
   Masspektrometri. Joniserings och analysatortekniker. Tolkning av masspektra.

   Organisation

   Föreläsningar, seminarier, laborationer samt inlämningsuppgift med presentation.

   Litteratur

   Primärt rekommenderar vi e-boken Analytical Chemistry 2.1 av David Harvey
   http://dpuadweb.depauw.edu/harvey_web/eTextProject/AC2.1Files/AnalChem2.1.pdf

   För den som vill fördjupa sig mer eller önskar en fysisk bok rekommenderar vi Quantitative Chemical Analysis. 10th ed. D. Harris

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Godkända laborationer och labbrapporter (U/G).
   Duggor och inlämningsuppgift samt muntlig presentation (U/3/4/5).

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.