Kursplan för Analytisk kemi

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-02-09 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAnalytical chemistry
 • KurskodKAM010
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKKMT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeKemiteknik
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 53119
 • Max antal deltagare60
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0193 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 26 Okt 2022 fm J
 • 03 Jan 2023 fm J
 • 18 Aug 2023 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Fysikalisk kemi. Det är rekommenderat att ha läst oorganisk och organisk kemi.

Syfte

Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om analytisk-kemisk nomenklatur, metodik, instrumentering och databehandling med tonvikt på i industrin vanligt förekommande tillämpningar.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • använda och utvärdera data från de inom
  industrin vanligaste instrumenten inom kemisk analys
 • använda och tillämpa den analytisk-kemiska
  processen som används för att lösa problem i kemisk analys.
 • använda grundläggande kunskaper inom analytisk
  kemi för att med tydligt stöd i relevant teoribildning reflektera kring analytiska
  tekniker, provberedning och felkällor.

Innehåll

Analytisk nomenklatur, begreppen riktighet, precision, känslighet, detektionsgräns och dynamiskt område.
Validering av analysmetoder.
Elektroanalytiska metoder: pH- och andra jon-selektiva mätningar, elektrokemiska spårelement-bestämningar.
Atomspektroskopiska analys-metoder: flamemissionsspektroskopi, atomspektroskopiteknik samt plasmabaserade tekniker.
Molekylspektroskopiska analysmetoder: ultraviolett och synligt ljus- (UV-VIS-), near infrared- (NIR-) och fluorescensmätningar,inklusive laserbaserade tekniker.
Analytiska separationstekniker: gas-, vätske- och jonkromatografi.
Vanliga detektionstekniker, UV/VIS, MS och FID.
Masspektrometri. Joniserings och analysatortekniker. Tolkning av masspektra.

Organisation

Föreläsningar, laborationer samt fallstudier.

Litteratur

Primärt rekommenderar vi e-boken Analytical Chemistry 2.1 av David Harvey


För den som vill fördjupa sig mer eller önskar en fysisk bok rekommenderar vi Quantitative Chemical Analysis. 10th ed. D. Harris

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen. För slutbetyg krävs också godkända laborationer.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2022-08-18: Examinator Examinator ändrat från Ann-Sofie Cans (cans) till Per Malmberg (malmper) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]