Kursplan för Matematisk modellering i kemitekniken

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMathematical modelling in chemical engineering
 • KurskodKAA052
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKKEF
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeKemiteknik, Matematik
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 54117
 • Max antal deltagare75
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0115 Projekt 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp
0215 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp
 • 02 Jun 2023 fm J
 • 08 Okt 2022 fm J
 • 21 Aug 2023 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen förutsätter grundläggande kunskaper i kemiteknik, speciellt transportprocesser. Grundläggande kunskaper i matematik, statistik och programmering (MatLab) är också nödvändiga.

Syfte

Kursen vill ge en inblick i formulering, lösning och användning av matematiska modeller i kemitekniska sammanhang.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Konstruera, lösa och tillämpa matematiska modeller för kemitekniska frågeställningar, t.ex. utformning, upp/nedskalning, optimering och drift av kemiska reaktorer, separationsutrustning och värmeväxlare.

Speciellt:
 • Konstruera modeller genom balanser, på differentiella eller makroskopiska kontrollvolymer, av rörelsemängd, värme, massa och antal
 • Konstruera modeller genom att utgå från generella ekvationer och förenkla
 • Förstå och kunna tillämpa olika strategier för modellförenkling
 • Förstå skillnader mellan olika modeller
 • Förstå och kunna tillämpa numeriska lösningsmetoder
 • Förstå och kunna utföra parameter estimering
 • Kunna avgöra om en modell är tillräckligt bra

Innehåll

Föreläsningar: Formulering av modeller, olika typer av modeller, modellfilosofi, numeriska metoder, överslagsmetoder, kontroll mot experiment, parameterestimering.

Övningar: Problemlösning och gruppövningar med anknytning till föreläsningarna.

Projektuppgift: I ett obligatoriskt projektarbete i mindre grupper behandlas en mer omfattande problemställning av kemiteknisk natur. Arbetet innefattar problemformulering, framtagande av modeller av olika komplexitet, analys och numerisk lösning på dator mha framförallt programsystemet MATLAB.

Organisation

Kursen innefattar föreläsningar, övningar och ett obligatoriskt projekt.

Litteratur

Rasmuson A., B. Andersson, L. Olsson, R. Andersson: Mathematical Modeling in Chemical Engineering. Cambridge University Press 2014

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen avslutas med skriftlig tentamen (5 timmar).
Obligatoriskt projekt med skriftlig och muntlig redovisning.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.