Kursplan för Innovationsekonomi

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-05-03 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnInnovation economics
 • KurskodIOE012
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKIEK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 51135
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0121 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 27 Okt 2022 fm J DIG
 • 04 Jan 2023 em J DIG
 • 18 Aug 2023 em J DIG

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

IDY024 Lönsamhetsanalys och styrning och TEK730 Finansiell analys och företagsvärdering.

Syfte

Det övergripande syftet med denna kurs är att förmedla perspektiv, koncept, modeller och metoder som ger en teoribaserad plattform för innovationsekonomisk analys och för innovation management.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
1. Förklara och relatera ekonomisk dynamik samt orsaker och konsekvenser av innovationer och ny teknik. 
2. Använda statisk mikroekonomi, samt företagsekonomi. 
3. Beskriva och använda ett framework samt verktyg (både kvalitativa och kvantitativa) för ekonomisk analys av innovationer och ny affärsutveckling. 
4. Beskriva och förklara innovationer, affärsmodeller, affärsutveckling och finansiering, och relationerna mellan dem.
5. Identifiera, beskriva och förklara miljöfrågor, särskilt från ett innovationsekonomiskt perspektiv. 
6. Använda grundläggande affärsjuridik och relatera det till teknik och IP-affärer.
7. Använda och kritisera information i tidningar, facktidskrifter, och andra medier. 
8. Använda fackspråk relaterat till innovationsekonomi.

Innehåll

Detta är en kurs i en allt viktigare gren av industriell ekonomi. Kursen har uppstått ur ett behov av att ge studenter inom teknik och ekonomi begrepp och verktyg för att analysera innovationer. Innovationer av alla slag, inte bara tekniska innovationer, är den viktigaste källan till industriell konkurrenskraft, ekonomisk tillväxt och välfärd, och alltmer så i dagens kunskaps- och teknikbaserade ekonomi.

Organisation

Kursen består av en serie föreläsningar och övningar, samt gästföreläsningar. Kursen är utformad för att dra nytta av den studenternas kunskaper i matematik och kvantitativa analysmetoder. Föreläsningarna kommer vanligen omfatta interaktiva sessioner under vilka studenterna lär sig genom och om interaktion, argumentation och kommunikation. Förutom föreläsningar används räkneövningar, gruppövningar och spel för att träna studenternas förmåga att tillämpa de teorier och modeller som presenteras på föreläsningarna. Skriftspråket i kursen är engelska, även om examens svar kan ges på svenska. Det talade språket i kursen är en blandning av svenska och engelska.

Litteratur

Granstrand, O. (2018) Industrial Innovation Economics and Intellectual Property (7th edition). Gothenburg: Svenska Kulturkompaniet. Se kurs-pm för aktuell och ytterligare information.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen av kursen består av en skriftlig sluttenta samt obligatoriska moment.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på modul:
  • 2022-05-02: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Emilio
   [0121 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination