Kursplan för Material: möjligheter och utmaningar

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-15 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnChallenges in materials technology
 • KurskodIMS130
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPAEM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeKemiteknik, Maskinteknik, Teknisk design
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 09125
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0123 Inlämningsuppgift, del A 5 hp
Betygsskala: TH
5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0223 Projekt, del B 2,5 hp
Betygsskala: UG
2,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper i materialvetenskap/materialteknik behövs.

Syfte

Materialen är centrala för den tekniska utvecklingen av framtidens produkter och processer som skall möta samhällets krav och utmaningar. Möjligheterna och utmaningarna är många på mikro- och makronivå. Kursens syftar till att skapa förståelse för kopplingen och ömsesidiga beroendet mellan trenderna för de övergripande samhälliga utmaningarna som till exempel hållbarhet, cirkularitet och begränsad tillgänglighet på kritiska ämnen, de företagsstrategiska valmöjligheterna för produkter och processer, samt trenderna inom materialutvecklingen.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- beskriva de olika utmaningar och deras kritiska delar
- beskriva designstrategi
- relatera de nya materialkoncept till mikrostrukturen och egenskaper av material
- kommentera begränsningar i applikation och exemplifiera några av de kompromisser som ingår
- beskriva strategier/innovationspotential av olika branscher/företag
- analysera tekniska innovationer och marknader och förstå hur detta kommer att påverka vårt samhälle

Innehåll

Tekniska utmaningar och nya materialkoncept kommer att diskuteras med hjälp av exempel från den senaste utvecklingen och pågående forskning. Inverkan av dessa framtida trender på samhället och materialforskning kommer att diskuteras.

Organisation

Kursen kommer att delas upp i föreläsningar, hemuppgift/övningar och projektarbete. Dessutom kommer att ges en rad presentationer av företagsrepresentanter.

Litteratur

Specifik litteratur kommer att nämnas/delas ut.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen och godkänt projektarbete (betygsätts) krävs för godkännande.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2023-04-13: Block Block D tillagt av Peter Hammersberg
   [Kurstillfälle 1]