Kursplan för Polymerteknik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-12 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnPolymer engineering
 • KurskodIMS125
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPAEM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeKemiteknik, Maskinteknik, Teknisk design
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 09124
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0123 Tentamen, del A 5 hp
Betygsskala: TH
5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 23 Okt 2023 em J
 • 05 Jan 2024 em J
 • 19 Aug 2024 em J
0223 Projekt, del B 2,5 hp
Betygsskala: UG
2,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kurser i materialteknik

Syfte

 • förklara flödet och det fysiska beteendet hos polymera material (inklusive syntetiska och hållbara alternativ) med hjälp av deras grundläggande egenskaper
 • använda smältbearbetning som medel för att erhålla lämpliga egenskaper baserade i polymera material genom deras grundläggande egenskaper
 • bygga en överblick över relevanta processer för design med polymera material

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • motivera val av plastmaterial för en produkt som skall användas i en given tillämpning.
 • beskriva hur produkten skall tillverkas för att uppnå tillräckliga och anpassade egenskaper.
 • beskriva hur produktgeometrin inverkar på materialegenskaperna.
 • genomföra enklare dimensioneringar av plastprodukter med hänsyn taget till materialets tidsberoende mekaniska egenskaper.

Innehåll

Polymera material används fortfarande i stor utsträckning i ett ökande antal vanliga och avancerade applikationer. Deras enastående mångsidighet när det gäller struktur, bearbetning och egenskaper gör polymera material, oavsett om de är naturliga eller syntetiska, allmänt förekommande och nödvändiga för ett stort antal tillämpningar. Grundläggande aspekter av polymerstruktur, egenskaper, bearbetning och deras inbördes samband ges i denna kurs. Huvudfokus ligger på termoplastiska polymerer, men gummi, härdplast och kompositer diskuteras också. Ett särskilt inslag i kursen är fokus på reologiska egenskaper, en nyckelaspekt för att förstå strukturen och bearbetningsbeteendet hos polymerer. Som tillverkningstekniker betonas extrudering och formsprutning, vid sidan av beläggningstekniker och additiv tillverkning. Behandlingen av tillverkningsprocesserna baseras på en fördjupad beskrivning av polymersmältornas reologiska egenskaper. Sammantaget är kursen på medelnivå polymera material kurs lämplig introduktion för vidare fördjupning, till exempel inom forskarutbildning, och är även värdefull för materialteknik (applikationer) och materialutveckling.

Organisation

Kursen baseras på föreläsningar, övningstillfällen samt två laborationer. En projektuppgift presenteras som inspelad video och skriftligt.

Litteratur

Most of the topics are based on:

[MBB] Principles of Polymer Engineering, N. G. McCrum, C. P. Buckley and C. B. Bucknall, 2nd edition, 1997, Oxford Science Publications, Oxford University Press, ISBN 19 856526 7 

The polymer processing course relies mainly on:
 
Materials Science of Polymers for Engineers by T.A. Osswald and G. Menges (MSPE), 3rd ed., 1997, Hanser Verlag - Chapter 6 

Principles of Polymer Processing by Z. Tadmor, C. G. Gogos, Wiley, 2006 (2nd ed.)

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen samt godkänd projektuppgift

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2023-04-13: Block Block A tillagt av Peter Hammersberg
   [Kurstillfälle 1]