Kursplan för Data science inom produktframtagning

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-11 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnData science in product realization
 • KurskodIMS065
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPPEN
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Maskinteknik
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 34117
 • Max antal deltagare50
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0120 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Programmering, statistik, grunder inom produkt- och/eller produktionsutveckling.

Syfte

Syftet är att möjliggöra datadrivna och faktabaserade beslut inom maskiningenjörsområdet, specifikt inom industriell produktframtagning. Kursens övergripande mål är därför att ge studenterna grundläggande förståelse för ”data science” (artificiell intelligens och maskininlärning inkluderat) och färdigheter i att applicera tekniker inom ”data science” för att utveckla produktionssystem och produkter.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter avklarad kurs kommer studenterna kunna:
LO1: Beskriva grunderna inom Artificiell Intelligens (AI), maskininlärning (ML), datadriven modellering och analys av stora datamängder.
LO2: Applicera grunderna i välkända bibliotek och verktyg för dataanalytiker
LO3: Beskriva olika steg i dataanalysprocessen
LO4: Beskriva och applicera visualiseringstekniker kopplade till dataanalysprocessen
LO5: Använda metoder för preparering av dataset för att säkerställa datakvalitet
LO6: Förklara och tolka användandet av data och applicerbarheten av AI/ML för utveckling av produktionssystem och produktutveckling.
LO7: Tolka och diskutera state-of-the-art-kunskap från vetenskapliga artiklar kopplat till dataanalys inom maskiningenjörsområdet
LO8: Implementera vanliga AI/ML-algoritmer, analysera deras prestation och diskutera deras användbarhet i industriella applikationer genom produktframtagningskedjan.
LO9: Kritiskt analysera och argumentera kring etiska principer och potentiell påverkan av AI på människor och samhälle samt utvärdera sociala och mänskliga krav på framtida system och scenarion.

Innehåll

Kursen är uppdelad i fyra moduler:
Modul 1: Introduktion till avancerad dataanalys
• Grunder inom avancerad dataanalys
• Överblick av datadriven modellering och analys av stora datamängder
• Introduktion till verktyg för dataanalytiker
Modul 2: Dataanalys och visualisering
• Introduktion till dataanalysprocessen
• Explorativ dataanalys och statistik
• Metoder för preparering av dataset
Modul 3: AI och ML
• Generell introduktion till AI och ML
• Exempel på ML-algoritmer och förståelse för situationer de kan användas
• Exempel på Deep Learning: Neurala nätverk (NNs)
• Analys av olika industriella applikationer av AI/ML inom produktframtagning
• Etiska aspekter av AI
Modul 4: Att skapa värde av AI inom produktframtagning - projektarbete
• Grupparbete för att förstå och skapa värde av AI/ML inom produktframtagning.

Organisation

Kursen använder metoder för aktivt och problembaserat lärande för att engagera studenterna och supporta inlärningen på ett kreativt sätt. De olika kursmodulerna innehåller följande läraktiviteter:
• Föreläsningar
• Labbar och introducerande datorövningar
• Modelleringsövningar för att träna visualisering, datapreparering och AI/ML-applikationer
• Projektarbete
• Presentationer och diskussioner av vetenskapliga artiklar kopplade till produktframtagningsprocessen

Litteratur

- Vetenskapliga artiklar
- Föreläsningsmaterial
- Utvalda delar av e-böcker och annat material on-line

Examination inklusive obligatoriska moment

Examination och betygssättning baseras på ett projektarbete som inkluderar förberedande övningar, en individuell dugga, litteraturseminarium, teknisk rapport och presentation. Kursdeltagarna måste vara godkända på samtliga examinationsuppgifter var för sig för godkänt betyg på kursen. Betygen är individuella enligt skalan 5, 4, 3, Underkänt.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2022-05-12: Tillagd i programplan [Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för MPPDE åk 1 av UOL
  • 2022-02-11: Block Block ändrat från B till A av UBS
   [Kurstillfälle 1]
 • Ändring gjord på kurstillfälle i programplan:
  • 2022-05-12: Gruppering Gruppering ändrat av UOL
   [Obligatoriskt valbara. - (IBB137, IEK313, MMK221, MMS050, MPR034, MTT096, MTT120, PPU111, PPU191, PPU231, SSY261, TEK020, TEK195, TEK261, VTM081). Krav 22.5 hp. I MPPDE Årskurs 1] IMS065 tillagd i gruppering