Kursplan för Industriell marknadsföring

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-02-18 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIndustrial marketing
 • KurskodIMA044
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKIEK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 1,5 hp
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 51124
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0106 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp6 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 12 Jan 2021 fm J
 • 08 Apr 2021 fm J
 • 17 Aug 2021 fm J
0206 Inlämningsuppgift 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

IDY023 och IDY027 Ekonomisk analys 1 och 2

Syfte

Syftet med kursen är att ge kursdeltagarna kunskap om hur affärsprocesser mellan företag fungerar. Dessa processer studeras dels ur det säljande företagets perspektiv, dels ur det köpande.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter genomförd kurs skall deltagarna kunna: - Beskriva industriella marknaders centrala kännetecken - Illustrera och analysera köpande företags grundläggande inköpsprocesser och strategier - Identifiera och jämföra olika marknadsföringssituationer och deras särdrag - Förstå affärsrelationers och industriella nätverks betydelse för köp- och säljprocesser - Formulera och utvärdera marknadsföringsstrategier - Förstå vad som kännetecknar hållbar marknadsföring och hållbar utveckling i affärsrelationer

Innehåll

Affärsförbindelser på industriella marknader kännetecknas ofta av långsiktighet till följd av de produktions-, distributions- och utvecklingsanpassningar som många gånger är nödvändiga för att effektivisera verksamheten hos köpare och säljare. Hur man skapar och utvecklar affärsrelationer med andra företag är därför det övergripande temat för kursen. Ur det säljande företagets perspektiv är frågan om uppbyggandet av ett distributionssystem en central strategisk fråga. Andra viktiga moment är relaterade till företagets marknadsplaneringsprocess, från utformningen av en affärsidé till de konkreta marknadsföringsåtgärderna. För det köpande företaget är nyckelfrågan att utveckla inköpsstrategier och leverantörsrelationer som bidrar till en effektiv resursförsörjning. Kursen innefattar ett sk integrerat moment på 1,5 högskolepoäng med rubriken: IOK-momentet med temat ’Hållbar marknadsföring’ fokuserar på: - Hur arbetar företag med hållbarhetsfrågor i sitt marknadsföringsarbete? - Vad är 'Grön marknadsföring' och hur jobbar företag med detta? - Vilka 'hållbarhetsaspekter' kan man ta hänsyn till vid utvecklandet av en marknadsplan?

Organisation

Undervisningen är upplagd som en kombination av föreläsningar, grupparbete och enskilt arbete. Genom praktikfallsarbete och gästföreläsningar från industrin ges en praktisk anknytning till de teorier och metoder som presenteras.

Litteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen samt poängbedömda inlämningsuppgifter

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten