Kursplan för Kvalitetsledning

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-02-18 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnQuality management
 • KurskodIEK313
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPQOM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 36113
 • Max antal deltagare75
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0119 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 26 Okt 2020 fm J
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Kurstillfälle 2

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 36114
 • Max antal deltagare75
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0119 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper


Syfte

Målet med kursen är att hjälpa studenter att förvärva kunskap om olika initiativ för ökad kvalitet och att bättre förstå ämnet kvalitets- och verksamhetsutveckling. Kursen syftar också till att hjälpa studenterna att utveckla praktiska förmågor med syfte att kunna facilitera förbättringsinitiativ.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Beskriva kvalitets- och verksamhetsutveckling samt dess centrala principer och innehåll
 • Beskriva orsakerna för verksamheter att förbättra och barriärer mot förbättring
 • Beskriva hur framgångsrika verksamheter arbetar samt kunna tillämpa olika sätt att utvärdera verksamheter
 • Beskriva hur och när olika principer och metoder rörande kvalitets- och verksamhetsutveckling kan användas i praktiken
 • Tillämpa olika principer metoder för att praktiskt förbättra verksamheter, processer och produkter

Innehåll

Kursen ger en översikt i kvalitets- och verksamhetsutvecklingsområdet och praktisk träning. Kursen innehåller lektioner, seminarier, övningar, och grupparbeten. Gästföreläsare ger insikter om hur olika initiativ inom kvalitets- och verksamhetsutveckling är genomförda i praktiken.

Ämnen som kursen tar upp inkluderar:
 • Centrala principer inom kvalitets- och verksamhetsutveckling
 • Syftesdrivna verksamheter och kundorientering
 • Processledning och processförbättring
 • Six Sigma, Lean Produktion , Agile
 • Ledning och ledarskap, samt motivation
 • Förbättringsarbete
 • Kvalitets- och verksamhetsutveckling i praktiken
 • Ledningssystem, samt utvärdering och revision
 • Standarder som ISO 9001 och utmärkelsemodeller
 • Framgångsrika och högpresterande verksamheter
 • Management innovationer och trender

Organisation

De centrala byggstenarna är lektioner och gruppövningar

Litteratur

Material utdelat under kursen och en kursbok.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examination innehåller skriftlig tentamen, mid-term (interaktiv utvärdering), projektarbeten samt workshops.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-11-12: Institutionstenta Ändrat till institutionstenta av Henrik Eriksson
   [2021-01-04 7,5 hp, 0119] Ges av institution
  • 2020-11-12: Inställd Ändrat till inställd av Henrik Eriksson
   [2020-10-26 7,5 hp, 0119] Inställt
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten
  • 0202-11-12: Institutionstenta Ändrat till institutionstenta av Henrik Eriksson
   [2021-08-20 7,5 hp, 0119] Ges av institution
 • Ändring gjord på kurstillfälle i programplan:
  • 2020-03-24: Gruppering Gruppering ändrat av UOL
   [Obligatoriskt valbara. Minst 15 hp ska väljas under studier på mastersprogrammet (ITR363, TEK231, TEK360, TEK465, TEK615, TEK620). Krav 15.0 hp. I MPSCM Årskurs 1] IEK313 tillagd i gruppering
  • 2020-03-24: Gruppering Gruppering ändrat av UOL
   [Obligatoriskt valbara. Minst 15 hp ska väljas under studier på mastersprogrammet (ITR363, TEK231, TEK360, TEK465, TEK615, TEK620). Krav 15.0 hp. I MPSCM Årskurs 2] IEK313 tillagd i gruppering