Kursplan för Lönsamhetsanalys och styrning

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProfitability analysis and financial management
 • KurskodIDY024
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKIEK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 51112
 • Max antal deltagare130
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Dugga 5 hp
Betygsskala: TH
0 hp5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 19 Jan 2021 em J
 • 07 Apr 2021 em J
 • 20 Aug 2021 em J
0219 Inlämningsuppgift 2,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp2,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Ämnet industriell ekonomi syftar bland annat till att skapa en brygga mellan teknik och ekonomi/management i industriella företag. Syftet med denna kurs är att presentera och ge förståelse för grundläggande begrepp och modeller för styrning av och hushållning med resurser i industriella företag.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- använda den ekonomiska analysens grundläggande terminologi
- tillämpa grundläggande modeller för budgetering, produkt- och investeringskalkylering
- välja lämpliga kalkylmodeller i olika situationer
- känna till metoder för att förmedla information på ett korrekt och funktionellt sätt i akademiska rapporter
- förstå hur ett ämnesinnehåll måste anpassas för aktuell målgrupp och situation för att bli så effektivt som möjligt
- ta del av och formulera textkritik på ett meningsfullt sätt

Innehåll

- Introduktion till ekonomisk analys
- Likviditets-resultat- och balansbudgetering samt sambandet mellan dessa
- Grundläggande produktkalkylering och hantering av indirekta kostnader
- Investeringskalkylering och pengars tidsvärde
- Grundläggande kunskaper i excel
- Vetenskap, språk och kommunikation

Organisation

- Föreläsningar och övningar, understödda av schemalagda konsultationer
- Obligatoriska gästföreläsningar med individuella reflektioner
- Obligatoriska övningar och inlämningsuppgifter där excel används
- Litteraturstudier
- Handledning av projektarbetet

Litteratur

Kurslitteratur anges på kursens webbsida minst två veckor före kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

- En individuell skriftlig fyratimmars tentamen
- Individuella skriftliga reflektioner
- Inlämningsuppgifter i excel
- En skriftlig rapport kring projektarbetet vilket inkluderar språk och kommunikation

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2021-02-04: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat av B Engrell
   [32019, 52435, 3], Ny tenta för läsår 2020/2021, ordinal 3 (ej nedlagd kurs)
  • 2021-02-04: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat av B Engrell
   [32019, 52435, 2], Ny tenta för läsår 2020/2021, ordinal 2 (ej nedlagd kurs)
  • 2020-11-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten
  • 2020-11-18: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat från 2021-01-11 Eftermiddag till 2021-01-19 Eftermiddag av Gunnar Wramsby
   [2021-01-11 5,0 hp, 0119]