Kursplan för Kvantfysik

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnQuantum physics
 • KurskodFUF040
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTKTFY
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeKemiteknik med fysik, Teknisk fysik
 • InstitutionFYSIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 57141
 • Max antal deltagare170
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0106 Inlämningsuppgift 6 hp
Betygsskala: TH
6 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Tidigare kurser i matematik, mekanik och fysik.

  Syfte

  Denna första kurs, i ett block om två, avser att få deltagaren att inse den experimentella nödvändigheten av partikel-våg-dualismen och av en kvantiserad beskrivning av materia och strålning, att bekanta sig med och använda grundläggande kvantmekaniska begrepp, storheter och metoder, att lösa modellproblem, att beskriva och tillämpa modellutveckling som ett växelspel mellan experiment och teori, att dra viktiga konsekvenser av den kvantmekaniska beskrivningen och tillämpa kvantfysiken på elementära fenomen, samt att identifiera kvantfysikens roll för den tekniska fysiken, inklusive högteknologiska tillämpningar. Kvantfysikens förverkligande i ett antal naturliga och artificiella system uppmärksammas i räkneuppgifter och projektarbete.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   

  • Redogöra för kvantfysikens grundläggande principer.
  • Förstå vissa specifikt kvantfysikaliska fenomen såsom sammanflätning, osäkerhetsrelationen och tunneleffekt.
  • Tillämpa den allmänna kvantformalismen på vissa viktiga system såsom fotonpolarisation, elektronspinn, den harmoniska oscillatorn, endimensionella potentialproblem och centralkraftspotentialer, i synnerhet Coulomb-potentialen.
  • Använda störningsteori för att analysera mer allmänna system.

   

  Innehåll

   

  1. Lite historia
  2. Några (tanke)experiment
  3. Kvanttillstånd
  4. Mätningar
  5. Symmetrier och observabler
  6. Sammanflätning
  7. Schrödinger-ekvationen
  8. Den harmoniska oscillatorn
  9. Translationer
  10. Oändlig volym
  11. Partikelrörelse i potentialfält
  12. Centralrörelse
  13. Rotationer
  14. Coulomb-potentialen
  15. Störningsteori

   

  Organisation

  Föreläsningar, räkneövningar.

  Litteratur

  "Introduction to Quantum Mechanics" av David J. Griffiths

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Inlämningsuppgifter, obligatorisk dugga, muntlig tentamen.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.