Kursplan för Kvantfältteori

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnQuantum field theory
 • KurskodFUF020
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPPHS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknisk fysik
 • InstitutionFYSIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 85136
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0105 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Speciell relativitetsteori och kvantmekanik på kandidatnivå.

Syfte

Kursen syftar till att ge en introduktion till relativistisk kvantfältteori (QFT) och dess mest fundamentala processer inom partikelteori. Studenten kommer att kunna behandla fält med spin 0, 1/2 och 1 (dvs, Klein-Gordon-, Dirac-, Maxwell-, och Yang-Millsfält) och med hjälp av Feynmanregler härleda och analysera tvärsnitt och sönderfallstider i störningsteori. Kursen ger också insikt i några aspekter av kvantfältteori som behövs för att förstå hur man argumenterar för standardmodellen inom elementarpartikelfysiken.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter att ha tagit kursen kommer studenten att kunna använda kvantfältteori för att härleda egenskaperna hos några fundamentala processer såsom: elektron-elektron-spridning (Moeller-spridning), electron-positron-spridning (Bhabha-spridning), Compton-spridning, samt myon och hadron-produktion i electron-positron-annihilation. Studenten kommer även att ha förmågan att härleda Feynman-regler för mer generella teorier och studera spridningsprocesser i ledande ordning i störningsteori. Några mer avancerade aspekter, som Yang-Mills-teorier och loop-korrektioner kommer även att diskuteras. Studenten kommer sedan att vara väl förberedd för att ta mer avancerade kurser som renormeringsteori etc.Innehåll

Introduktion. Vad är kvantfältetori? Spin 0, 1/2 och 1 fält, störningsteori, spridningsmatrisen, Feynman-diagram, tvärsnitt och halveringstider, elementära processer i kvantelektrodynamik (QED). Avancerade aspekter som strålningskorrektioner och icke-abelska Yang-Millsteorier.

Organisation

Kursen baseras på föreläsningar med inslag av räknade exempel och övninga, e

Litteratur

An Introduction to Quantum Field Theory, Michael E. Peskin and Daniel V. Schroeder Addison-Wesley Advanced Book Program (now Perseus Books)(1995).

Examination inklusive obligatoriska moment

Hemproblem samt en obligatorisk muntlig tentamen

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.