Kursplan för Elektrisk mätteknik och vågfysik

Kursplan fastställd 2022-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnElectrical measurement techniques and wave physics
 • KurskodFFY616
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKKEF
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeElektroteknik, Teknisk fysik
 • InstitutionMIKROTEKNOLOGI OCH NANOVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 54117
 • Max antal deltagare45
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0111 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 13 Jan 2024 fm J
 • 03 Apr 2024 fm J
 • 23 Aug 2024 fm J
0211 Laboration 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kunna göra beräkningar med komplexa tal, vektorer, serier och differentialekvationer.

Syfte

Övergripande syftet är att ge kunskap om elektriska fenomen och vågfenomen och om deras tillämpning och förekomst i tekniska system och i naturen.

Mera specifikt är syftet att:
 • ge praktisk träning i att arbeta med elektriska kretsar
 • ge teoretisk insikt om elektriska kretsars funktion och uppbyggnad
 • ge kunskap om mekaniska och elektromagnetiska vågors egenskaper, utbredning och interaktion med materia.
 • ge träning i att analysera och göra beräkningar på kopplade svängningsrörelser
 • träna beräkningar på mekaniska och elektromagnetiska vågors egenskaper, utbredning, reflektion, interferens och dispersion
 • ge insikt i teorin för elektromagnetiska fält och göra enkla beräkningar relaterade till Maxwells ekvationer
 • introducera vågbegreppets användning i kvantfysiken

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • göra beräkningar på enkla likströms- och växelströmskretsar
 • koppla upp och utföra mätningar på likströms-, växelströms- och diodkretsar
 • analysera och göra enklare beräkningar på mekaniska och elektronmagnetiska vågor och svängningar

Innehåll

Elektriska mättekniken: Lagar, begrepp och beräkningar för likströms-, växelströms- och halvledarkretsar. Laborationer om likströms-, växelströms- och halvledarkretsar. Elektriska och magnetiska fält.

Vågfysiken: Kopplad svängningsrörelse. Mekaniska vågors utbredning. Elektromagnetiska vågors egenskaper och utbredning. Vågfenomenen interferens och diffraktion med tillämpningar.

Organisation

Föreläsningar. Fyra halvdagslaborationer i elektrisk mätteknik.

Litteratur

Kursen bygger på läroböcker i elektricitetslära och vågfysik (titler anges på kurshemsidan några veckor innan kursstart) samt institutionsmaterial och Lab PM som hämtas från kurshemsidan.

Det rekommenderas att ha tillgång till de två böckerna Physics Handbook for Science and Engineering (Nordling and Österman, Studentlitteratur, ISBN 9144044534) och Mathematics Handbook for Science and Engineering [även kallad "Beta"] (Råde and Westergren, Studentlitteratur, ISBN 9144031092) i ny eller äldre utgåva under kursen och vid den avslutande tentamen.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursmomentet om elektrisk mätteknik examineras genom en obligatorisk dugga efter ca 3 veckor av kursen och genom deltagande i laborationer. Resterande delen av kursen, om vågfysik, examineras genom avslutande skriftlig tentamen med beräkningar och teorifrågor.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.