Kursplan för Mekanik 1

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMechanics 1
 • KurskodFFM516
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKTFY
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeTeknisk fysik
 • InstitutionFYSIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 57121
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0113 Tentamen 3 hp
Betygsskala: TH
0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 09 Jan 2024 fm J
 • 03 Apr 2024 fm J
 • 21 Aug 2024 fm J
0213 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 14 Mar 2024 fm J
 • 04 Jan 2024 em J
 • 23 Aug 2024 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Programmets kurser under läsperiod 1.

Syfte

Kursen syftar till att - ge en god förståelse för den Newtonska mekanikens grundbegrepp och principer. - ge träning i att översätta ett fysikaliskt problem till en matematisk modell. - ge träning i att analysera den matematiska modellen.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Introduktion - Studenten skall förstå mekanikens centrala roll inom naturvetenskapen. Kraftsystem - Studenten skall kunna tillämpa linjär algebra och trigonometri för att effektivt och säkert kunna analysera stelkroppsekvivalenta system av krafter och vridmoment. Jämvikt - Studenten kunna dela upp ett system i delsystem, och modellera växelverkan mellan dessa genom krafter och vridmoment. Studenten ska även kunna tillämpa detta för att analysera situationer med statiskt bestämd jämvikt. Friktion - Studenten skall få en god förståelse för friktionskraftens speciella egenskaper och kunna tillämpa Coulombs modell för torr friktion i fall av jämvikt, gränsfall av jämvikt eller likformig rörelse. Kraftfördelningar - Studenten skall få en övergripande förståelse för i vilka situationer en växelverkan måste modelleras med en kraftfördelning och kunna tillämpa detta på problemställningar rörande hydrostatik och tunna balkar. Partikelkinematik - Studenten ska kunna tillämpa de vanligaste koordinatsystemen i planet och rummet. Partikeldynamik - Studenten skall kunna analysera partikelsystem i rörelse på ett korrekt och generellt användbart sätt, med särskild vikt på system med tvångsvilkor.

Innehåll

Introduktion Kraftsystem Jämvikt Friktion Kraftfördelningar Partikelkinematik Partikeldynamik Planetrörelse

Organisation

Videoföreläsningar Föreläsningar Räkneövningar Uppgifter att lösa på egen hand

Litteratur

Kurslitteraturen kommer att meddelas på hemsidan före kursstart. 

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftliga prov i lp 2 och lp 3, bestående av ett antal problem som ska lösas, samt obligatoriska inlämningsuppgifter (nästan) varje vecka.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.