Kursplan för Astrofysikalisk dynamik

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAstrophysical dynamics
 • KurskodFAS010
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPPHS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeElektroteknik, Teknisk fysik
 • InstitutionRYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 85113
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0101 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen är öppen för studenter på mastersprogram (eller studenter på motsvarande nivå) och doktorander med bakgrund i fysik och matematik. Inga förkunskaper i astrofysik krävs.

Syfte

Astrofysikalisk dynamik är ett viktigt område inom både kosmologi och astrofysik. Den innehåller en mängd olika ämnen, starkt ansluten med grundläggande fysik: bildandet av stjärnor och galaxer i universum, dynamiken i supermassiva svarta hål och dess inverkan på galaxevolution, mörk materia, galaktisk turbulens och fractality, och många fler. Denna kurs ger dig en solid bakgrund inom detta område. Du kommer också att få möjlighet att direkt efter kursen starta ett spännande examensarbete inom ett ämne med stark inverkan på modern forskning.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Målet med kursen är att göra studenterna förtrogna med dynamiken i vätskor i astrofysik och kosmologi, och att få dem att förstå likheter och skillnader mellan gasdynamik, stjärndynamik och plasmafysik. Studenterna kommer att aktivt lära sig genom interaktion med läraren och med varandra. Studenterna kommer att spela en aktiv roll i kursen, inte bara under föreläsningar och övningar under vilka de diskuterar och reflekterar, men också på tentan: eleverna lär varandra viktiga astrofysikaliska tillämpningar från det material som de har lärt sig under kursen.

Innehåll

Grundläggande om vätskor, rörelseekvationerna, enkla tillämpningar, illustrerad med roliga experiment, instabilitet, turbulens, astrofysikaliska fraktaler: interstellära mediet och galaxer i universum, stötar, magnetfält, gasdynamik vs stjärnornas dynamik och plasmafysik. Födelse, liv (och död?) i en galax: ett steg-för-steg-problem. Multi-skala relationer i skivgalaxer: spiraler, barer och centrala supermassiva svarta hål. Avancerad diagnostik för att upptäcka gravitationsinstabilitet i galaxskivor. Mörk materia i galaxer.

Organisation

Föreläsningar, övningar och seminarier om aktuella ämnen.

Litteratur

Kurs anteckningar, kompletterat med utvalda referenser på specifika ämnen.

Examination inklusive obligatoriska moment

Tentan är i form av ett seminarium. Ämnet väljs av studenten från en utvald lista med frågor med stark inverkan på modern forskning. Frågor om andra ämnen som studeras i kursen kommer också att ställas.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.