Kursplan för Energiteknik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-01-28 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEnergy technology
 • KurskodENM161
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTKKMT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeEnergi- och miljöteknologi
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 1,5 hp
 • InstitutionRYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 53135
 • Max antal deltagare100
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0122 Inlämningsuppgift 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0222 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 14 Jan 2023 fm J
 • 05 Apr 2023 fm J
 • 25 Aug 2023 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kurser inom termodynamik, transportprocesser och grundläggande kemiteknik.

Syfte

Kursen Energiteknik syftar till att ge kursdeltagarna kunskaper kring industriella energisystem och dess komponenter, såsom ångpannor, värmeväxlare, kompressorer och turbiner. Kursen belyser även samspelet mellan industrin och det omgivande energisystemet samt hur detta påverkar industrins möjligheter att bidra till hållbar utveckling. Kursen lär ut enklare metoder för dimensioneringar av olika komponenter, där kunskaper från tidigare kurser kring till exempel mass- och värmetransport tillämpas, breddas och till viss del fördjupas. Kursen introducerar även ämnet förbränningsteknik. Inom ovanstående delar syftar kursen till att synliggöra kunskaper som är relevanta i kemiingenjörens yrkesroll samt för fortsättningskurser inom energiområdet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • redogöra för industriella energisystem och funktionen hos dess huvudsakliga komponenter, bl.a. ångpannor, värmeväxlare, kompressorer och turbiner.
 • genomföra enklare dimensionering och prestandaberäkningar för industriella energisystem samt kraftvärmeanläggningar baserade på gas- och fastbränsle.
 • använda grundläggande begrepp och teori för värmeöverföring i samband med förångning, kondensation och strålning samt kunna tillämpa dessa i enklare fall.
 • genomföra enklare dimensionering och utvärdering av värmeväxlare och turbomaskiner.
 • genomföra förbränningstekniska beräkningar och tillämpa dessa på energitekniska processer.
 • kartlägga och analysera energiflödena mellan en industri och det omgivande energisystemet.
 • diskutera hållbarhetsaspekter av relevans för industriella energisystem.
 • diskutera begränsningar och etiska aspekter kring användningen av energitekniska processer och bränslen samt tekniker för att minimera miljöpåverkan.

Innehåll

Industriella energisystem och dess komponenter, bl.a. ångpannor, värmeväxlare, kompressorer och turbiner. 
Energiflödena mellan en industri och det omgivande energisystemet.
Tekniskt tillämpad termodynamik avseende kraft-, värme- och kraftvärmeproduktion. Tekniskt tillämpad värmeöverföring, genom konvektion, fasövergång och strålning. Värmeväxlarteknik. 
Teknisk förbränningslära.
Hållbarhetsaspekter av relevans för industriella energisystem

Organisation

Föreläsningar
Räkneövningar
Laboration (obligatorisk, i grupp)
Projektuppgifter (obligatoriska, i grupp)
Studiebesök (starkt rekommenderat men frivilligt)

Litteratur

Welty m.fl., Fundamentals of Momentum, Heat and Mass Transfer.

Formel- och tabellsamling - Termodynamik med Energiteknik

Kurskompendium i Energiteknik

Räkneövningshäfte ENM160

Examination inklusive obligatoriska moment

Godkänd skriftlig tentamen 
Godkända rapporter för projektuppgifter och laboration

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2022-04-05: Block Block C+ tillagt av lina haglund
   [Kurstillfälle 1]