Kursplan för Hållbara elkraftsystem

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSustainable electric power systems
 • KurskodENM125
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSES
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Elektroteknik, Energi- och miljöteknologi
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 39116
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0111 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 16 Jan 2021 em J
 • 08 Apr 2021 em J
 • 17 Aug 2021 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Denna kurs riktar sig till studenter utan bakgrund inom elektroteknik.

Syfte

Syftet med denna kurs är att studenten skall visa förståelse för hur ett system för överföring av elenergi fungerar och vilka möjligheter och begränsningar som det finns med denna typ av system.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Beskriva funktionen av elkraftsystem för både likström- och 3-fas-system.
 • Beskriva funktionen av huvudkomponenterna i ett elkraftsystem.
 • Formulera och utföra enkla beräkningar för elkretsar för likström, växelström och 3-fas system.
 • Formulera och lösa lastflödesuppgifter med hjälp av simuleringsprogram.
 • Lösa enkla tillförlitlighetsuppgifter för elkraftsystem.
 • Förklara hur driften av ett elkraftssystem fungerar.
 • Beskriva hur en elmarknad fungerar.
 • Sammanfatta och förklara de krav som ett elkraftsystem ställer för anslutning.
 • Argumentera kring hållbarhet inom elkraftsystem
 • Beskriva och exemplifiera centrala begrepp inom smarta nät.
 • Beskriva och följa säkerhetsinstruktionerna för elkraftlabbet.

Innehåll

Kursen är indelade i fyra delar
 1. Introduktion till elsystem och dess huvudkomponenter
 2. Grunderna inom elkretsteknik för såväl likström som för växelström
 3. Analys av elsystem genom studier av av centrala teman såsom elkraftsystemanalys, HVDC, Drift av elkraftsystem, tillgänglighet och anslutningar.
 4. Diskussion om hur framtida utmaningar för elsystemet samt hur det kan vara en del av ett hållbart energisystem.
Kursen består av en praktisk laboration och konstruktionsuppgift and kort uppsats om hållbarhet i elkraftsystem. Inför den praktiska laborationen skall avdelningens säkerhets instruktioner läsas och därefter följas. Konstruktionsuppgiften avslutas med en rapport som svara på de frågor som finns i anslutning till uppgiften.

Organisation

Kursen består av föreläsningar, övningstillfällen, en praktisk laboration , handledning av konstruktionsuppgift vid sex tillfällen samt ett seminarium per ämne for uppsatsen.

Litteratur

Power System - Analysis & Design (6th edition, SI version), J. Duncan Glover, Thomas J. Overbye and Mulukutla S. Sarma, Cengage Learning, ISBN-13:987-1-305-63618-7
Introduction to Electric Circuits (1995), Ray Powel, Elservier Ltd, ISBN-13: 978-0-340-63198-0.
Kompletterande föreläsningsmaterial, övningsuppgifter och Labb PM finns också tillgängligt.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examination sker genom följande moment:
· Skriftlig tentamen
· Godkänd praktisk laboration
· Godkänd konstruktionsuppgift
· Uppsats inom hållbarhet inom elkraftsystem
Slutbetyget är baserat på den skriftliga examinationen, konstruktionsuppgiften samt uppsatsen.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten