Kursplan för Kretsanalys

Kursplan fastställd 2023-01-31 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnCircuit analysis
 • KurskodEMI084
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKELT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeElektroteknik
 • InstitutionRYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 50135
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0111 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
2,2 hp2,3 hp
 • 08 Jan 2024 em J
 • 03 Apr 2024 em J
 • 23 Aug 2024 fm J
0211 Inlämningsuppgift 1,5 hp
Betygsskala: UG
0,8 hp0,7 hp
  0311 Laboration 1,5 hp
  Betygsskala: UG
  0,7 hp0,8 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Samma behörighet som det kursägande programmet.
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   -

   Syfte

   Kursens mål är att ge de grundläggande metoderna för analys av elektriska kretsar. Kursen skall ge både förståelse och färdighet. Vi kommer huvudsakligen att begränsa oss till linjära kretsar även om elektroteknikerns värld ofta är ickelinjär. Kursen behandlar likström och stationär växelström.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   • Förstå innebörden av och kunna använda de kretstekniska begreppen och symbolerna.
   • Använda Ohms lag och Kirchhoffs lagar för att med mask- eller nodanalys lösa kretstekniska problem med utgångspunkt från ett givet kretsschema
   • Göra beräkningar i enkla kretsar med operationsförstärkare
   • Med hjälp av ett datorbaserat analysverktyg simulera en krets med ett givet kretsschema 
   • Använda en multimeter och ett oscilloskop för grundläggande elektriska mätningar
   • Göra en stationär växelströmsanalys av en given krets
   • Bestämma frekvensfunktionen för passiva och aktiva filter
   • Bestämma deras undre och övre gränsfrekvens och rita deras Bode-diagram
   • Göra beräkningar i enkla kretsar med transformatorer och magnetiskt kopplade spolar
   • Göra beräkningar på enkla trefaskretsar
   • Bestämma fyrpolsparametrar
   • Lösa transienta problem med ett reaktivt element.

   Innehåll

   Grundläggande kretstekniska begrepp. Kirchoffs lagar. Mask- och nodanalys. Kretsteoremen. Operationsförstärkare. Komplexa metoden. Filter- och resonanskretsar. Bodediagram. Trefassystem. Laborationer som genomföres, dels praktiskt, dels med hjälp av ett datorbaserat analysverktyg. Laborationerna skall ses som ett komplement och ett stöd till föreläsningsmaterialet.

   Organisation

   Kursen går under läsperiod I och II och ges i form av föreläsningar och övningar. Obligatoriska laborationer och inlämningsuppgifter har till uppgift att stimulera Dig till att kontinuerligt träna att analysera elektriska kretsar.

   Litteratur

   Bill Karlström: Kretsanalys, 3:e uppl. (2022), Studentlitteratur.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   De teoretiska målen examineras med obligatoriska inlämningsuppgifter samt en skriftlig tentamen. Inlämningsuppgifterna, ungefär en per vecka, är av samma typ som tentamensuppgifterna och kan därför ses som en kontinuerlig examination och en stimulans att bedriva studierna regelbundet under hela kursen. Obligatoriska laborationer med laborationsrapporter examinerar de mer praktiska målen. Under kursen ges en frivillig dugga i mitten av terminen som kan ge bonuspoäng på tentamen.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.