Kursplan för Aktiva mikrovågskretsar

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-06 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnActive microwave circuits
 • KurskodEME102
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPWPS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeElektroteknik, Teknisk fysik
 • InstitutionMIKROTEKNOLOGI OCH NANOVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 29112
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0111 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp
0211 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp6 hp0 hp0 hp0 hp
 • 18 Mar 2021 fm J
 • 10 Jun 2021 fm J
 • 16 Aug 2021 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper i kretsteori, analog elektronik, halvledarkomponenter, komplexa variabler och funktioner, transmissionsledningsteori, elektromagnetisk fältteori och mikrovågsteknik.
Rekommenderade kurser är: Elektromagnetiska vågor och komponenter (RRY036); eller Högfrekvensteknik (EEM021); eller Analog konstruktion (LET563/LET564) och helst Mikrovågsteknik (MCC121).

Syfte

Syftet med kursen är att lära sig att designa aktiva mikrovågskretsar; såsom förstärkare, oscillatorer, multiplikatorer, och blandare.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 1. Analysera två portar med avseende på förstärkning, brus, stabilitet och stående-våg (VSWR) förhållande
 2. Tillämpa tvåports teori för inbäddning, de-inbäddning och sammankoppling av komponenter
 3. Tillämpa transistormodeller för representation av mikrovågstransistorer
 4. Design och karakterisera en RF / mikrovågsförstärkare (m.a.p. förstärkning, brus, effekt, bandbredd, VSWR)
 5. Designa en RF / mikrovågs oscillator för lågt fasbrus
 6. Extrahera små-signal-transistor modellparametrar från S parameter mätningar
 7. Extrahera stor-signal transistor-modellparametrar från transistor DC egenskaper och bias-beroende små-signal S-parametrar
 8. Design och analysera ickelinjära kretsar såsom blandare och frekvensmultiplikatorer

Innehåll

Kursen behandlar analys och design av mikrovågskretsar, i synnerhet förstärkare men även oscillatorer och ickelinjära kretsar så som blandare och multiplikatorer.

Specifikt innehåll: Tvåports teori, impedansanpassning, stabilitet, avvägning mellan brus/förstärkning, förstärkardesign, oscillationsvillkor, bredbandsförstärkare, Bode-Fano kriteriet, Effektförstärkare, mikrovågs oscillatorer, blandare, multiplikatorer och ickelinjär simuleringsteknik.

Kursen innehåller två laborationer
 1. Design av en mikrovågs-transistorförstärkare med hjälp av modern kommersiell mjukvara
 2. Montering av designad förstärkare och mätning för att kontrollera dess simulerade prestanda

Kursen innehåller två hemuppgifter
 1. Design av en brusoptimerad små-signalförstärkare
 2. Övning i storsignalmodellering och ickelinjära simuleringar utförs i grupper om 2

Organisation

Föreläsningar 32 timmar (Dan Kuylenstierna, Vincent Desmaris)
Övningar 28 timmar (William Hallberg)
Laborationer 8 timmar (Ankur Prasad)
Hemuppgifter X timmar (Sascha Krause)

Litteratur

David M Pozar, Mikrovågsteknik, 4: e upplagan, Wiley,
2011 (ISBN: 978-0-470-63155-3).
Föreläsningsanteckningar
Vetenskapliga och tekniska dokument
Tillval: Guillermo Gonzalez, Mikrovågsugn Transistor Amplifiers: analys och design

E-böcker tillgängliga från Chalmers bibliotek
Steve Cripps, RF effektförstärkare för trådlös kommunikation, andra upplagan, 2006
(E-bok ISBN 9781596930193)

Examination inklusive obligatoriska moment

Betygsättning i denna kurs baseras på:
 • Godkänd skriftlig tentamen (öppen bok)
 • Slutförande av två laborationer
 • Hemuppgift (förstärkar design)
 • Hemuppgift stor-signalmodellering och ickelinjär simulering

Slutbetyget baseras på summan av resultat från hemuppgifter (totalt 20p) och tentamen (totalt 60p): 3 (≥32p), 4 (≥48p) och 5 (≥64p). Hemuppgifter och tenta måste båda vara godkända var för sig, dvs >4p på varje hemuppgift och >24p på tentan

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2021-01-15: Inställd Inte längre inställd av Kuylenstierna
   [2021-06-10 6,0 hp, 0211] Återöppnat
  • 2021-01-15: Inställd Ändrat till inställd av Kuylenstierna
   [2021-06-10 6,0 hp, 0211] Inställt